Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-04-22

Hjemmetræning

Varighed ca. 2 timer

Reglerne om hjemmetræning kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Der er tale om et sagsområde, som i høj grad er båret af skøn og fortolkning og faglige vurderinger. 

Som sagsbehandler skal man være i stand til at overskue lovgivningen, praksis og hele sagsprocessen fra den første vurdering af om barnet er omfattet af målgruppen til vurdering af betingelserne, faglig vurdering, afgørelse, økonomiske ydelser og opfølgning og tilsyn.

På dette kursus gennemgår vi reglerne og inddrager relevant praksis ligesom der sættes fokus på metodiske overvejelser igennem sagsprocessen og de områder, hvor sagsbehandlingen kan volde problemer. Kurset vil skærpe både din viden og din faglige forståelse for hjemmetræning, men også din opmærksomhed på nogle faldgruber. 

Kurset har følgende overordnede formål:

  • Du får viden og indsigt om vurdering af målgruppen 
  • Du får overblik over sammenhængen mellem reglerne i barnets lov § 82 og § 85
  • Du får overblik over betingelserne for hjemmetræning og en opdateret forståelse for sagsprocessen og hvad der skal til for at yde støtte til hjemmetræning
  • Du overblik over de enkelte dele af sagsprocessen – vurdering af om betingelserne er opfyldt, vurdering af økonomiske ydelser, samt opfølgning og tilsyn

Kurset er for sagsbehandlere, der arbejder med familier med børn med funktionsnedsættelse og sagsbehandling af reglerne om hjemmetræning. Desuden er kurset relevant for øvrige fagpersoner, der er involveret i sagsbehandlingen, f.eks. medarbejdere fra PPR og Dagtilbud. Nye medarbejdere får en grundig indføring i grundlaget for sagskomplekset mens mere erfarne medarbejdere får en brush-up på reglerne.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Målgruppe og de juridiske rammer

Denne lektion kigger ind i lovgrundlaget og målgruppen. Du får et overblik over sagsprocessen samt hvilken rådgivning og vejledning, der er brug for. 

21 minutter

2.  Betingelser for bevilling

I denne lektion ser vi nærmere på, hvilke betingelser der skal være opfyldt for bevilling. Vi ser på den børnefaglige undersøgelse, samt de krav der er til inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer. Vi tager desuden et lille nedslag på børn som er i skolealderen og i kombinationstilbud. 

19 minutter

3.  Træningsmetoder

Denne lektion ser er på, hvordan man vurderer, om træningsmetoden matcher barnets behov, samt hvordan vi dokumenterer træningensmetoden. Vi kommmer også omkring inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer og laver et nedslag på børn i skolealderen, som er i kombinationstilbud. 

17 minutter

4.  Hjælp og støtte

Denne lektion handler om hvilke økonomiske ydelser, familien kan være berettiget til, når de hjemmetræner deres barn - herunder træningsredskaber, kurser, supervision, hjælpere og tabt arbejdsfortjeneste. 

16 minutter

5.  Faglig vurdering og afgørelse

Denne lektion kigger ind i den samlede faglige vurdering, selve afgørelsen samt bevillingstidspunktet. 

7 minutter

6.  Opfølgning og tilsyn

Denne lektion gennemgår rammerne for opfølgning og tilsyn - herunder indhold i tilsynet, organisering af tilsynet og aktiviteter i tilsynet. Afslutningsvis hvordan der laves en vurdering og konklusion på baggrund af opfølgning og tilsyn.

20 minutter

7.  Sagsbehandlingen

Denne lektion ser på, hvordan sagsforløbet kan se ud. Lektionen kan anvendes som disposition og giver et godt overblik over den samlede sagsproces. 

6 minutter

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen

Socialrådgiver, handicapkonsulent og underviser

Vibeke Larsen er socialrådgiver med 35 års erfaring fra handicapområdet. De seneste 10 år har hun været selvstændig socialrådgiver og arbejdet med undervisning, supervision og forskellige konsulentopgaver. Sideløbende har hun arbejdet som socialrådgiver i cystisk fibrose foreningen. Hun har undervisningserfaring fra opgaver i sin egen virksomhed samt fra VIA-UC efter-videreuddannelse. Vibeke har tidligere været ansat som afdelingsleder i en kommunal familieafdeling, DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Amtsforvaltning, Center for Små Handicapgrupper og som kommunal rådgiver.