Vibeke Larsen

Vibeke Larsen er socialrådgiver med 35 års erfaring fra handicapområdet. De seneste 10 år har hun været selvstændig socialrådgiver og arbejdet med undervisning, supervision og forskellige konsulentopgaver. Sideløbende har hun arbejdet som socialrådgiver i cystisk fibrose foreningen. Hun har undervisningserfaring fra opgaver i sin egen virksomhed samt fra VIA-UC efter-videreuddannelse. Vibeke har tidligere været ansat som afdelingsleder i en kommunal familieafdeling, DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Amtsforvaltning, Center for Små Handicapgrupper og som kommunal rådgiver.

Kurser

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - beregning

Dette kursus er det andet kursus af to om reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.  Reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Som sagsbehandler skal man være i stand til at overskue lovgivningen, praksis, barnets og hele familiens situation, sikre et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag og udøve det skøn og de faglige vurderinger, som reglerne indebærer. Dertil kommer, at der er mange udfordringer hvad angår ber...

Vibeke Larsen

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - målgruppe, udmåling og vurdering af behov

Dette kursus er det første af to om reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.  Reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Som sagsbehandler skal man være i stand til at overskue lovgivningen, praksis, barnets og hele familiens situation, sikre et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag og udøve det skøn og de faglige vurderinger, som reglerne indebærer. På dette kursus får du en gennemgang af reglerne i forhold ti...

Vibeke Larsen

Hjemmetræning

Reglerne om hjemmetræning kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Der er tale om et sagsområde, som i høj grad er båret af skøn og fortolkning og faglige vurderinger.  Som sagsbehandler skal man være i stand til at overskue lovgivningen, praksis og hele sagsprocessen fra den første vurdering af om barnet er omfattet af målgruppen til vurdering af betingelserne, faglig vurdering, afgørelse, økonomiske ydelser og opfølgning og tilsyn. På dette kursus gennemgår vi reglern...

Vibeke Larsen