Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-04-27

Hvornår er borgeren berettiget til revalidering

Varighed ca. 2 timer

Spørgsmålet om, hvornår en borger har ret til revalidering er et af de vanskeligste emner på beskæftigelsesområdet. Det kræver typisk indsamling af mange forskellige typer af oplysninger, en række faglige vurderinger, og ikke mindst et sammensat skøn, der integrerer det hele. Dertil kommer, at snitfladerne til de øvrige beskæftigelsesrettede muligheder kan være vanskelige at definere.

På dette kursus bryder vi reglerne ned, sætter fokus på de faglige vurderinger, og skaber en struktur for den gode afgørelse om revalidering. Naturligvis med illustrative eksempler undervejs.

Kurset har 4 overordnende formål:

  • Du får et grundigt kendskab til regler og praksis om revalidering
  • Du får en forståelse for reglerne og hvordan de skal anvendes
  • Du får en systematisk model for gode og gennemsigtige afgørelser om revalidering
  • Du bliver klar til at lægge en strategi for, hvornår revalidering bør anvendes


Målgruppen for kurset er først og fremmest kommunale sagsbehandlere, som arbejder med borgere, hvor revalidering kan være en mulighed. Det er også for teamkoordinatorer og ledere, som gerne vil lægge fundamentet for en god praksis og et fagligt højt niveau på revalideringsområdet. Endelig kan det også være for alle andre, som har brug for et skarpt blik på afgørelserne.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hvad er baggrunden for reglerne om revalidering

Hvis man vil forstå reglerne om revalidering, er det vigtigt at gå tilbage til udgangspunktet. Revalidering hviler på en række grundlæggende principper, som også er udgangspunktet i dag. Vi dykker lidt ned i historien, ser på udviklingen over tid og trækker linjer til op til dagens praksis. Så har du fundamentet på plads.

28 minutter

2.  Anvendelse af rehabiliteringsplanen

Rehabiliteringsplanens forberedende del danner rammen for oplysningspligten i afgørelser om revalidering. I denne lektion gennemgår vi planens rolle og de specifikke krav til indholdet med fokus på revalideringssager.

21 minutter

3.  Vi bygger en grundmodel

I denne lektion stiller vi skarpt på selve lovteksten om målgruppen for revalidering. Vi analyserer de enkelte elementer og definerer, hvilke faglige vurderinger, de lægger op til. Hvordan sørger man for, at inddrage alle relevante kriterier og argumentere for deres betydning? I det store socialfaglige puslespil bygger vi en struktur op, og brikkerne falder på plads i modellen for den gode afgørelse. Til sidst i lektionen kommer der nogle eksempler på, hvordan modellen kan anvendes i konkrete sager.

28 minutter

4.  Snitfladerne til de øvrige ordninger

Skal det være revalidering eller et fleksjob? Eller måske et ressourceforløb? Hvornår er en almindelig beskæftigelsesrettet indsats ikke længere tilstrækkelig? Og hvad med SU? Det kan ofte være rigtig svært at definere grænsen til de øvrige ordninger og muligheder. I denne lektion tegner vi revalideringsordningens profil: hvad er det særlige ved revalidering, og hvornår skal det foretrækkes frem for andre muligheder?

23 minutter

5.  Udmåling – hvor langt skal revalideringsforløbet være?

Et revalideringsforløb skal give borgeren en reel erhvervskompetence. Det kan bestå af mange forskellige elementer – fx uddannelse, praktikker og løntilskudsansættelse. Det skal som udgangspunkt rette sig mod områder med gode beskæftigelsesmuligheder, men ikke altid. Nogle borgere skal tilbydes et relativt kort forløb, andre har brug for mere. Hvordan afgør man, hvad den enkelte skal tilbydes? Og hvornår er det relevant at tilbyde en afklarende fase i form af forrevalidering? Vi runder den sidste lektion af med et godt eksempel.

29 minutter

Peter Wigo Dyrbye

Peter Wigo Dyrbye

Fagspecialist

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.