Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-12-24

Indsatsen for ledige fleksjobbere

Varighed ca. 2 timer

Det centrale formål med jobcentrets indsats for ledige fleksjobvisiterede er – ikke overraskende – at finde et fleksjob. For nogle ledige fleksjobbere er vejen efter visitation ligetil, for andre er den lidt længere og kræver måske også, at andre tilbud og indsatser tages i brug. 

Formålet med dette kursus er at give dig som sagsbehandler en generel viden om de forskellige muligheder, rettigheder og pligter, der gælder for ledige fleksjobbere. 

Kurset indledes med en generel introduktion til fleksjobordningen, herunder de forskellige typer af fleksjob, og bringer dig herefter videre til betingelserne for godkendelse af et fleksjob samt den lovpligtige opfølgning under selve fleksjobbet. 

Vi fortsætter med reglerne om indsatsen for ledige fleksjobbere, inden fleksjobbet er fundet. Vi gennemgår de forskellige tilbudsmuligheder, fleksjobberens rådighedspligt samt den løbende opfølgning. 

Kurset sluttes med en række testspørgsmål.

Kurset har som overordnet formål at øge din viden:

  • Om de forskellige typer af fleksjob 
  • De socialfaglige kriterier for godkendelse af fleksjobbet
  • Tilbudsmuligheder for ledige fleksjobbere
  • Rådighedspligt og opfølgning under ledighed
  • Guide dig til at få skabt en mere rolig og inspirerende hverdag

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Generelt om fleksjob

På kursets første lektion bliver der gennemgået de generelle regler om fleksjob, hvad et fleksjob er samt midlertidige og permanente fleksjobs. Her vil det være lovgrundlaget fra 1/1 2013 der bliver taget udgangspunkt i. 

20 minutter

2.  Godkendelse af fleksjob

Anden lektion fortsætter med de krav der er til fleksjobbet, personens forudsætninger og bedst mulig udnyttelse af arbejdsevnen. Der vil også blive gennemgået den arbejdstid der er i fleksjobbet, herunder løn- og ansættelsesvilkår samt hvis fleksjobbet ikke kan goekendes.

14 minutter

3.  Opfølgning af fleksjobbet

Underfleksjobbet skal der også ske opfølgning, hvilket lektionen gennemgår. Dette er både almindelige og midlertidige fleksjob. Lektionen afsluttes med ændringer i fleksjobbet og den oplysningspligt den fleksjobansatte har.

12 minutter

4.  Tilbudsmuligheder

Lektionen gennemgår de tilbudsmuligheder som fleksjobbere har. Her bliver der gennemgået jobrettet uddannelse, virksomhedspraktik samt øvrige former for støtte.

12 minutter

5.  Kontaktforløb og opfølgning

På lektionen vil der blive gennemgået det gennerelle kontaktforløb gennem fleksjobbet, opfølgning på retten til fleksjobbet, gennemgang af ’Min plan’ og hvis der er andre aktører.

13 minutter

6.  Rådighed og saktion

Næstsidste lektion gennemgår de almindelige rådighedskrav, aftaler, pålæg og henvisning af konkret fleksjob samt de sanktionsregler der kan være på området.

18 minutter

7.  Tilskud til selvstændige

Sidste lektion omhandler de generelle tilskud som selvstændige kan få. Her vil definitionen af selvstændig blive gennemgået, samt de betingelser for tilskud der er til selvstændige eller ansættelse i ægtefællers virksomhed. 

9 minutter

Peter Gasbjerg

Peter Gasbjerg

Konsulent, underviser og personlig rådgiver

Indehaver af Konsulenthuset Gasbjerg, uddannet Cand.jur med 8 års erfaring fra kommunal forvaltning samt 15 års erfaring fra faglig organisation og a-kasse.