Peter Gasbjerg

Indehaver af Konsulenthuset Gasbjerg, uddannet Cand.jur med 8 års erfaring fra kommunal forvaltning samt 15 års erfaring fra faglig organisation og a-kasse.

Kurser

Den virksomhedsrettede indsats for virksomhedskonsulenter

Kommunernes beskæftigelsesindsats består af mange elementer, men kan groft opdeles i to. Dels kontakten til ledige og jobsøgende personer, der har brug for bistand til at finde et arbejde eller i det hele taget opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Dels vejledning og bistand til arbejdsgivere i forhold til arbejdsmarkedsforhold og konkret rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.  Der er ikke mange og detaljerede regler for, hvordan kommunerne skal organiseret indsatsen, udover at ...

Peter Gasbjerg

Rehabiliteringsteamets opgaver

  Rehabiliteringsteams i alle kommuner blev indført pr. 1. januar 2013 som led i Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelsen af ressourceforløb m.v.  Det har altid været en generel forudsætning, at personer med problemer udover ledighed skulle have deres sag vurderet på et helhedsorienteret grundlag under inddragelse af alle de muligheder, der findes efter den sociale og den beskæftigelsesmæssige lovgivning. Med indførelsen af rehabiliteringsteams ønskede man fra poli...

Peter Gasbjerg

Visitation til ressourceforløb

Jobcentret arbejder med flere forskellige målgrupper, der alle har det til fælles, at de befinder sig ”længere væk” fra arbejdsmarkedet. En væsentlig opgave for jobcentret er derfor at kunne skelne mellem og foretage korrekt visitation til de forskellige ordninger, herunder ressourceforløb.  Visitation til ressourceforløb er karakteriseret ved, at personen har komplekse problemer udover ledighed, der kræver en helhedsorienteret, tværfaglig indsats af en vis varighed med henblik på udviklin...

Peter Gasbjerg

Visitation til fleksjob

Jobcentret arbejder med flere forskellige målgrupper, der alle har det til fælles, at de befinder sig ”længere væk” fra arbejdsmarkedet. En væsentlig opgave for jobcentret er derfor at kunne skelne mellem og foretage korrekt visitation til de forskellige ordninger, herunder fleksjob.  Fleksjobvisitation er karakteriseret ved, at personens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat i en sådan grad, at muligheder for selvforsørgelse på normale vilkår ikke er til stede.  Formålet med dette...

Peter Gasbjerg

Indsatsen under ressourceforløb

Det centrale formål med jobcentrets indsats under ressourceforløb er at understøtte den overordnede målsætning om at udvikle borgerens arbejdsevne og bringe vedkommende tættere på arbejdsmarkedet. Fælles for ressourceforløbsborgere er, at de har komplekse problemer, og at vejen til ordinær beskæftigelse går over en længevarende, tværfaglig indsats.  Formålet med dette kursus er at give dig som sagsbehandler en generel viden om de forskellige muligheder for indsats efter henholdsvis beskæftig...

Peter Gasbjerg

Indsatsen for ledige fleksjobbere

Det centrale formål med jobcentrets indsats for ledige fleksjobvisiterede er – ikke overraskende – at finde et fleksjob. For nogle ledige fleksjobbere er vejen efter visitation ligetil, for andre er den lidt længere og kræver måske også, at andre tilbud og indsatser tages i brug.  Formålet med dette kursus er at give dig som sagsbehandler en generel viden om de forskellige muligheder, rettigheder og pligter, der gælder for ledige fleksjobbere.  Kurset indledes med en generel introduktio...

Peter Gasbjerg