Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-12-17
Ajour d. 2024-04-09

Jobafklaringsforløb

Varighed ca. 2 timer

Jobafklaringsforløb er en lidt vanskelig størrelse. Som oftest er det borgere, der kommer fra sygedagpenge og nu skal vænne sig til, at sygedagpengelovens regel om sygdom og uarbejdsdygtighed kombineres med aktivlovens regler om rådighed og sanktioner. Samtidig ligner meget af det et ressourceforløb, men er alligevel noget helt andet.

På dette kursus får du de grundlæggende regler fra a-z, ind imellem suppleret med konkrete eksempler. Vær opmærksom på, at emnet sygdom og uarbejdsdygtighed har sit eget kursus. De to kurser bør selvfølgelig kombineres.

Kurset har tre overordnende formål:

  • Du får et godt og solidt kendskab til regler og praksis for jobafklaringsforløb.
  • Du får en forståelse for den lidt specielle kombination af regler og tilhørende praksis.
  • Du bliver klar til at sikre, at din sagsbehandling er fyldestgørende og korrekt.

Målgruppe
Kurset er først fremmest for sagsbehandlere, der arbejder med borgere i jobafklaringsforløb. Det er et grundlæggende kursus, men også med fokus på de vanskelige spørgsmål, så det kan både være relevant for nye på området og de lidt mere erfarne. Det kan også være relevant for faglige koordinatorer, som har brug for at kunne henvise nye kolleger til at gennemføre kurset som oplæring. Det er desuden relevant for alle andre, der har brug for at kende regler og praksis for jobafklaringsforløb.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Baggrund, formål og personkreds

Vi lægger ud med at belyse baggrunden for jobafklaringsforløb: Hvornår og i hvilken sammenhæng blev det indført? Vi sætter det i relation til de øvrige ordninger og gennemgår de grundlæggende betingelser for visitation. Og hvordan er ydelsen i forhold til sygedagpenge? Via en række konkrete eksempler undervejs får vi en forståelse for den brede og forskelligartede personkreds.

31 minutter

2.  Rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteam

I denne lektion gennemgås proceduren ved overgangen til jobafklaringsforløb, herunder kravene til rehabiliteringsplanen og rehabiliteringsteamets indstilling. Vi slutter af med to eksempler: den ukomplicerede og komplicerede sag.

26 minutter

3.  Rammerne for et jobafklaringsforløb

Vi begynder med de overordnede rammer – formål, indhold og periode. Herefter ser vi på reglerne for de enkelte elementer i kontaktforløbet: cv-oplysninger, selvbooking, og samtaler. Så gennemgår vi målgruppens rammer for beskæftigelsestilbud – virksomhedspraktik, løntilskud, og vejledning og opkvalificering. Vi runder af med en lille succeshistorie om, hvordan en kombination af tilbud måske kunne føre til et rigtig godt resultat.

38 minutter

4.  Rådighed og sanktioner

Denne opgave kræver korrekt sagsbehandling og fornuftige begrundelser. I denne lektion gennemgår vi rådighedsbetingelser, rådighedsvurdering, vejledning og procedure. Så kommer vi til de enkelte sanktionstyper, herunder ophørssanktionen, som vi belyser med et konkret eksempel.

25 minutter

5.  Øvrige Regler

I dette opsamlingsheat gennemgår vi de øvrige regler, som i sig selv ikke fylder så meget, men alligevel er vigtige: ret til ferie, situationen under barsel, arbejdsgiverrefusion, og de særlige regler om at begrænse arbejdsgivers ret til indsigt i borgerens helbredsoplysninger. Til sidst kommer revisitation og retten til at vælge sygedagpenge, når der er tale om en livstruende, alvorlig sygdom.

27 minutter

Peter Wigo Dyrbye

Peter Wigo Dyrbye

Fagspecialist

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.