Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-11-03

Jura i sagsbehandlerens arbejde

Varighed ca. en time

Jura i sagsbehandlerens arbejde (juridisk metode for sagsbehandlere) 

Du får svar på:

  • Hvad er forskellen på en lov, en bekendtgørelse og en lovbekendtgørelse? 
  • Hvordan er reglerne for fortolkning? 
  • Hvordan er rammer for skønsudøvelse? 
  • Introduktion til beslutningsmodel du kan anvende/allerede anvender hver dag i dit arbejde 
  • Det hele illustreres med konkrete eksempler 
  • . Du får en praksis nær gennemgang

Du får ikke

  • En nørdet og retsvidenskabelig og tilbundsgående gennemgang af juridisk metode. 

Målgruppe:

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Retskilder

Første lektion vil være en præsentation af de forskellige retskilder og betydningen af disse. 

18 minutter

2.  Fortolkning

Lektion to kigger på fortolkningsprincipper og metoder via eksempler så du kan relatere det til din hverdag.

9 minutter

3.  Skønsudøvelse

I lektion tre vil der blive kigget på rammerne for skønsudøvelse. 

7 minutter

4.  Beslutningsmodel til at træffe afgørelse

I den sidste lektion illustreres beslutningsmodellerne til at træffe afgørelser med to konkrete eksempler. 

19 minutter

Jura i sagsbehandlerens arbejde

Birgitte Guldbrandsen

Birgitte Guldbrandsen

Jurist i Silkeborg Kommune

Birgitte er Cand. Jur. med 30 års erfaring på det sociale område. De seneste 11 år har hun været specialkonsulent i en kommunal Socialafdeling (specialiseret voksenområde). Hun har undervisningserfaring fra VIAUC (Socialrådgiver uddannelsen) og som censor på samme uddannelse. Birgitte er tidligere ansat i Ankestyrelsen, Statsforvaltningen (nuværende Familieretshus), DUKH (Uvildige konsulentordning på Handicapområdet).