Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-05-31

Klagesagsbehandling

Varighed ca. en time

På dette kursus tager vi udgangspunkt i retssikkerhedslovens regler om klagesagsbehandling. Kurset handler om at få fastslået, om den beslutning der træffes, er en afgørelse, som borgeren kan klage over. Dernæst er det vigtigt at have styr på, om klagefristen er overholdt, og dermed om klagen overhovedet kan behandles. Med udgangspunkt i borgerens bemærkninger i klagen og sagens øvrige oplysninger, skal det vurderes, om afgørelsen fortsat er korrekt. Reglerne om genvurdering og Ankestyrelsens reaktionsmuligheder gennemgås.


Alle sagsbehandlere, som træffer afgørelser, er målgruppe for dette kursus. Nye medarbejdere får et grundigt kendskab til klagesagsbehandling, mens de mere erfarne sagsbehandlere får regler og praksis opfrisket.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hvad kan der klages over?

I lektion 1 får du svar på, om der kan klages over afgørelser, faktisk forvaltningsvirksomhed, serviceniveau, sagsbehandlingstid, sagsbehandlingsfejl med videre.

21 minutter

2.  Hvem kan klage?

I lektion 2 får du svar på, hvem der kan klage over en kommunal afgørelse, herunder borger, værger mv.

6 minutter

3.  Formkrav og agterskrivelser

I lektion 3 får du svar på, om der er formkrav til en klage. Du får også svar på, hvilke problemstillinger du skal være opmærksom på, hvis din kommune anvender agterskrivelser.

8 minutter

4.  Klagefrist

I lektion 4 får du svar på, hvordan du beregner klagefristen (både fysisk og digital post).

14 minutter

5.  Genvurdering - remonstration

I lektion 5 gennemgår vi reglerne for genvurdering – fastholdelse af afgørelsen, helt eller delvist medhold.

13 minutter

6.  Sagens behandling i Ankestyrelsen

I lektion 6 får du svar på i hvilket omfang Ankestyrelsen efterprøver afgørelserne og hvilke reaktionsmuligheder Ankestyrelsen har.

Du får også gennemgået reglerne om opsættende virkning.

16 minutter

Birgitte Guldbrandsen

Birgitte Guldbrandsen

Jurist i Silkeborg Kommune

Birgitte er Cand. Jur. med 30 års erfaring på det sociale område. De seneste 11 år har hun været specialkonsulent i en kommunal Socialafdeling (specialiseret voksenområde). Hun har undervisningserfaring fra VIAUC (Socialrådgiver uddannelsen) og som censor på samme uddannelse. Birgitte er tidligere ansat i Ankestyrelsen, Statsforvaltningen (nuværende Familieretshus), DUKH (Uvildige konsulentordning på Handicapområdet).