Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-04-22

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - beregning

Varighed ca. en time

Dette kursus er det andet kursus af to om reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. 

Reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Som sagsbehandler skal man være i stand til at overskue lovgivningen, praksis, barnets og hele familiens situation, sikre et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag og udøve det skøn og de faglige vurderinger, som reglerne indebærer. Dertil kommer, at der er mange udfordringer hvad angår beregning af ydelsen.

På dette kursus får du en gennemgang af reglerne i forhold til beregningsgrundlag, beregning af ydelsen både i forhold til lønmodtagere og til selvstændige, forhold om ydelsesloftet og årlig regulering. Herudover kommer vi omkring reglerne om pensionsbidrag og ferietillæg. Endelig får du en gennemgang af reglerne om den særlig supplerende ydelse i barnets lov § 88.

På kurset gennemgås reglerne med inddragelse af relevant praksis fra Ankestyrelsen. Videre er der fokus på metodiske overvejelser igennem sagsprocessen.

Dette kursus er anden del af det samlede kursusforløb om reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Hvis du alene varetager opgaver om beregning af ydelsen, kan dette modul gennemføres selvstændigt. 
Kurset er for sagsbehandlere, der arbejder med familier med børn med funktionsnedsættelse og sagsbehandling af reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Dette modul er især relevant for dig, der varetager opgaver med beregning af ydelsen. 

Nye medarbejdere får en grundig indføring i grundlaget for sagskomplekset mens mere erfarne medarbejdere får en brush-up på reglerne. Kurset henvender sig yderligere til faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Lovgrundlag

Denne lektion gennemgår indledningsvis lovgrundlaget. 

5 minutter

2.  Beregningsgrundlag - del 1

I denne lektion kigger vi på, hvordan bruttoydelsen fastsættes og ser nærmere ind i ydelesloftet. 

7 minutter

3.  Beregningsgrundlag - del 2

Denne lektion kigger nærmere ind i udgangspunktet i forhold til den hidtidige bruttoindtægt. Vi ser desuden på, hvornår beregningsgrundlaget skal ændres, samt hvordan man laver beregningen, hvis man har flere børn med funktionsnedsættelse. 

20 minutter

4.  Beregning

Denne lektion genenmgår selve beregningen. Der laves nedslag på beregning af timeløn i forhold til tabt arbejdsfortjeneste samt skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP. Vi ser også på de særlige regler for årlig regulering af tabt arbejdsfortjeneste samt reglerne omkring fradrag for sparede udgifter. 

13 minutter

5.  Pensionsbidrag

Denne lektion handler om reglerne til pensionsbidrag. Vi genenmgår, hvem der er berettiget til pensionsbidrag, samt hvordan vi beregner og udbetaler pensionsbidrag. 

5 minutter

6.  Ferietilæg

Denne lektion gennemgår, hvem der er berettiget til ferietillæg, hvad formålet med ferietillægget er og hvordan vi beregner ferietillægget. 

11 minutter

7.  Afgørelse om beregning af tabt arbejdsfortjeneste

Denne lektion ser på, hvilke elementer afgørelsen skal indeholde. 

5 minutter

8.  Særlig supplerende ydelse, barnets lov § 88

Denne lektion ser afslutningsvis på reglerne om særlig supplerende ydelse efter barnets lov § 88. Der laves nedslag på, hvad formålet med ydelsen er, hvilke betingelser der skal være opfyldt, hvor længe ydelsen kan gives samt hvordan den bregnes. 

6 minutter

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen

Socialrådgiver, handicapkonsulent og underviser

Vibeke Larsen er socialrådgiver med 35 års erfaring fra handicapområdet. De seneste 10 år har hun været selvstændig socialrådgiver og arbejdet med undervisning, supervision og forskellige konsulentopgaver. Sideløbende har hun arbejdet som socialrådgiver i cystisk fibrose foreningen. Hun har undervisningserfaring fra opgaver i sin egen virksomhed samt fra VIA-UC efter-videreuddannelse. Vibeke har tidligere været ansat som afdelingsleder i en kommunal familieafdeling, DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Amtsforvaltning, Center for Små Handicapgrupper og som kommunal rådgiver.