Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2024-04-22

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - målgruppe, udmåling og vurdering af behov

Varighed ca. en time

Dette kursus er det første af to om reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. 

Reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Som sagsbehandler skal man være i stand til at overskue lovgivningen, praksis, barnets og hele familiens situation, sikre et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag og udøve det skøn og de faglige vurderinger, som reglerne indebærer.

På dette kursus får du en gennemgang af reglerne i forhold til målgruppevurdering, vurdering af de enkelte betingelser, vurdering af behov og udmåling. Kurset kommer også omkring reglerne om opfølgning, nedsættelse af hjælpen og ophør samt regler om varsling og sagsbehandlingskrav i forbindelse med ophør af hjælpen.

På kurset gennemgås reglerne med inddragelse af relevant praksis, ligesom de handicappolitiske principper om kompensationsprincippet og sektoransvarlighedsprincippet inddrages hvor det er relevant. Videre er der fokus på metodiske overvejelser igennem sagsprocessen.

Dette kursus kommer ikke omkring reglerne om de økonomiske elementer om beregningsgrundlag, beregning, pensionsbidrag, ferietillæg mv. Den del kan du finde i del 2: 'Kompensation for tabt arbejdsfortjenest - beregning'.

Kurset er for sagsbehandlere, der arbejder med familier med børn med funktionsnedsættelse og sagsbehandling af reglerne om kompensation for tabt arbejdsfortjeneste. Desuden er kurset relevant for sagsbehandlere, som arbejder med udsatte børn og unge, og som i deres arbejde møder børn og familier, hvor det kan være relevant at vurdere, om der er grundlag for en vurdering af om et barn kan være omfattet af målgruppen. Nye medarbejdere får en grundig indføring i grundlaget for sagskomplekset mens mere erfarne medarbejdere får en brush-up på reglerne. Kurset henvender sig yderligere til faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse for emnet.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Indledning og juridisk grundlag

Denne lektion tager et første kig på bestemmelserne. Vi ser på § 87 i barnets lov, formål med bestemmelsen, sektoransvar og kompensationsprincip. Vi kigger desuden ind i, hvem der behandler ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste, samt udfordringer i sagsbehandlingen. 

12 minutter

2.  Målgruppe

Denne lektion giver et overblik over betingelserne. Vi kommer omkring målgruppevurdering - herunder begreberne betydelig og varig nedsat funktionsevne samt indgribende langvaring og kronisk lidelse. Desuden kigger vi ind i, hvordan vi arbejder med at få vurderet barnets funktionsevne og lave en helhedsorienteret vurdering. 

24 minutter

3.  Betingelser

Denne lektion kigger nærmere ind i, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at få bevilget tabt arbejdsfortjenest. 

11 minutter

4.  Vurdering af behov og udmåling af timer

Denne lektion sætter fokus på vurdering af behov og udmåling af timer. Vi ser på, hvordan vi afdækker behovet for tabt arbejdsfortjeneste og hvilke elementer, der er vigtige for at kunne udmåle hvor mange timer, der er behov for - og er nødvendige. 

11 minutter

5.  Tabt arbejdsfortjeneste i forskellige situationer

Denne lektion kigger ind i forskellige situationer, der kan være aktuelle, når forældre søger om tabt arbejdsfortjeneste. Der sættes fokus på, om der er tale om en løbende bevilling eller tabt arbejdsfortjeneste på enkeltdage/-timer. Vi ser desuden på ledsagelse til behandling og kontrol og laver et nedslag i forhold til børn med skolefravær. Slutteligt kigger vi ind i udlandsbekendtgørelsens betydning i forhold til tabt arbejdsfortjeneste. 

13 minutter

6.  Forholdet til anden lovgivning

Denne lektion kigger på reglerne om tabt arbejdsfortjeneste i forhold til barselslovens § 26 og servicelovens § 118. Vi ser også på tabt arbejdsfortjeneste, når forældrene er ledige og kombinationen af tabt arbejdsfortjeneste og SU. 

6 minutter

7.  Opfølgning og ophør

Denne lektion kommer omkring reglerne om opfølgning, ophør, nedsættelse af hjælp og varslingsperiode. 

12 minutter

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste - målgruppe, udmåling og vurdering af behov

Vibeke Larsen

Vibeke Larsen

Socialrådgiver, handicapkonsulent og underviser

Vibeke Larsen er socialrådgiver med 35 års erfaring fra handicapområdet. De seneste 10 år har hun været selvstændig socialrådgiver og arbejdet med undervisning, supervision og forskellige konsulentopgaver. Sideløbende har hun arbejdet som socialrådgiver i cystisk fibrose foreningen. Hun har undervisningserfaring fra opgaver i sin egen virksomhed samt fra VIA-UC efter-videreuddannelse. Vibeke har tidligere været ansat som afdelingsleder i en kommunal familieafdeling, DUKH (Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, Amtsforvaltning, Center for Små Handicapgrupper og som kommunal rådgiver.