Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-03-13

Kontrakten og Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet

Varighed 37 minutter

Selvforsørgelse- og hjemrejse eller introduktionsprogram og kontrakten. 
 
At arbejde med integration kræver en god portion faglig nysgerrighed. Kontrakten skal udarbejdes i samarbejde med den enkelte nyankomne udlændinge, med det formål at fastlægge et individuelt og konkret selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktions program, som tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og ressourcer. Det betyder at jo grundigere en afdækning af livserfaring, uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring fra start, jo bedre et program der kan hjælpe den nyankomne udlændinge hurtigst muligt mod selvforsørgelse.
 
Derudover er der nogle formelle lovkrav til indholdet af programmet, som også skal indgå i kontrakten.
 
Formålet med kurset er at den daglig praksis bliver lettere. Dette sker ved at opnå en overordnet viden og forståelse af Integrationslovens bestemmelser og ved at få kendskab til processen i et selvforsørgelses – og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og udarbejdelsen af kontrakten. 
Du vil opnå viden omkring indhold i programmet  og viden omkring brugen af kontrakten som et værktøj.
 
Kurset har overordnet formål: 
 
Indhold af selvforsørgelses- og hjemrejse eller introduktionsprogrammet og kontrakten.
Introduktionsforløbet
Påbegyndelse og varighed af programmerne
Tilbudsmuligheder der kan tilbydes som en del af programmerne.
Faglig nysgerrighed og opmærksomhedspunkter ved arbejde med udlændinge.
 
Målgruppen: 
Kurset henvender sig først og fremmest til sagsbehandlere der til dagligt arbejder med integration efter integrationslovens bestemmelser. Kurset kan også henvende sig til sagsbehandlere, der arbejder med f.eks dagpengemodtagere eller med borgere omfattet af lov om aktiv beskæftigelsesindsats, som ikke har opnået permanent opholdstilladelse og derfor fortsat skal have en aktiv kontrakt. Andre med interesse i området, eksempelvis frivillige, kan også med fordel gøre brug af kurset.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Personkredsen og formål.

I denne lektion vil du få et overblik over hvilken personkreds og målgruppe det er kurset omhandler. I Integrationsloven fremgår der forskellige opholdsgrundlag jf. udlændingeloven, hvilket kan virke komplekst og uoverskueligt. Du vil derfor få en overordnet, men mere konkret viden om, hvilke udlændinge personkredsen omfatter.
 
Du vil endvidere få en viden om formålet med integrationsloven i korte træk.

5 minutter

2.  Kontrakten

I denne lektion får du et kendskab til brugen af kontrakten som et værktøj og styringsredskab til den daglige praksis. Du vil også opnå viden om påbegyndelse og varighed af kontrakten. Desuden vil du opnå en forståelse af, hvornår kontrakten kan erstattes af ”Min plan” eller bruges som den helhedsorienteret plan.

8 minutter

3.  Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

I denne lektion gennemgår vi hvad programmet kan indeholde af tilbudsmuligheder, herunder danskuddannelse, praktik og løntilskud, samt højskoleophold mv.
Tilbudsmulighederne er delt op ift. målgrupper som jobparat, aktivitetsparate og unge der skal have et uddannelsespålæg. Ydermere kommer vi ind på evaluering af udenlandske uddannelser, helbredsscreening og introduktionsforløb. Du vil i denne lektion også få kendskab til hvem og hvornår der kan undtages at tilbyde et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram.

13 minutter

4.  Sagsbehandleres opmærksomhed og nysgerrighed i praksis med målgruppen

I denne lektion vil du opnå viden om særlige fokuspunkter der gør sig gældende i arbejdet med andre kulturer. Du vil få viden om, hvad der er vigtigt, at man er opmærksom på i kommunikation med benyttelse af tolk i samtalerne.

11 minutter

Sanne Damsgaard

Sanne Damsgaard

Socialrådgiver med speciale i narrativ traumebehandling

Sanne er uddannet socialrådgiver med lang tids erfaring inde for integrationsområdet og borgere med PTSD og behov for udredning. Denne erfaring og viden bruger hun i sit arbejde med narrativ traumebehandling hos Exit, hvor hun hjælper og bidrager til borgerens proces med en respektfuld og nysgerrig terapeutisk tilgang.