Sanne Damsgaard

Sanne er uddannet socialrådgiver med lang tids erfaring inde for integrationsområdet og borgere med PTSD og behov for udredning. Denne erfaring og viden bruger hun i sit arbejde med narrativ traumebehandling hos Exit, hvor hun hjælper og bidrager til borgerens proces med en respektfuld og nysgerrig terapeutisk tilgang.