Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-05-11

Kursus om Lov om kompensation til handicappede i erhverv

Varighed ca. 2 timer

Loven indeholder vigtige regler i indsatsen for at sikre beskæftigelse til personer med handicaps.

På kurset lægges vægt på at tydeliggøre:

  • Lovens formål
  • Lovens målgruppe og det handicapbegreb, der anvendes i denne sammenhæng
  • De enkelte indsatsmuligheder og betingelserne for at anvende dem

 

Kurset relevant for medarbejdere, der arbejder med personer, som har behov en særlig indsats for opnå beskæftigelse.

Dette gælder uanset, om der er tale om arbejde i jobcentret, arbejde hos anden aktør eller arbejde med vejledning inden for området.

Kurset kan anvendes til brush-up for de erfarne eller som introduktion til nye medarbejdere.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Lovens formål og målgruppe

I første lektion får du først en gennemgang af lovgrundlaget, herunder lovens formål, målgruppe og indhold samt et kig på ansøgnings- og klagemulighederne.

25 minutter

2.  Fortrinsadgang til ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere

I anden lektion vil vi se på omfanget af fortrinsretten – hvilke typer ansættelser og bevillinger, er der tale om, fortrinsadgang til arbejde hos offentlige arbejdsgivere, Jobcentrets rolle, afslag på ansættelse samt bevilling af stadeplaser og tilladelser til taxakørsel.

19 minutter

3.  Personlig assistance

I tredje lektion ser vi først på målgruppen for personlig assistance, derefter på indsats efter reglerne om personlig assistance, omfanget af den personlige assistance. Så går vi over til lidt om tilskud til aflønning af den personlige assistent samt ansættelse af denne, og til sidst kommer der lidt om personlig assistance under efter- videreuddannelse.

40 minutter

4.  Løntilskud til nyuddannede personer med handicap

I den fjerde lektion starter vi med at se på målgruppen for tilbuddet om løntilskud for nyuddannede personer med handicap, og følger dernæst op med at se på beskrivelsen af løntilskudsordningen. Så stiller vi skarpt på det praktiske - tilskuddene og varighed af tilbuddet. Til sidst ser vi kort på de specifikke krav om CV og Min Plan på Jobnet.dk.

14 minutter

5.  Opkvalificering i forbindelse med ansættelse

I den femte lektion vil vi se på målgruppen for løntilskudsordningen, samt hvilke betingelser som er krævet for at gøre brug af ordningen.

8 minutter

6.  Reglerne om hjælpemidler

I sjette og sidste lektion får du et overblik over reglerne om hjælpemidler efter denne lov, hjælpemidler i forbindelse med løntilskudsansættelse eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt hjælpemidler i forbindelse med ansættelse og beskæftigelse m.v.

23 minutter

Susanne Wiederquist

Susanne Wiederquist

Jurist og konsulent

Susanne er uddannet jurist og driver sit eget konsulentfirma, Wiederquist Aps, med fokus på beskæftigelsesområdet.