Susanne Wiederquist

Susanne er uddannet jurist og driver sit eget konsulentfirma, Wiederquist Aps, med fokus på beskæftigelsesområdet.

Kurser

Støtte til unge som er startet eller skal starte i uddannelse

På dette kursus ser vi på de muligheder der er for at give støtte til unge som er, eller skal til, at starte i uddannelse.  Vi gennemgår selve målgruppen, kontaktpersoner og mentor ordning, reglerne vedr. støtte efter Beskæftigelsesloven og Service loven og tværgående overvejelser. Desuden forklares hvilke handicap der kan gives støtte til samt hvornår det er jobcenteret eller socialforvaltningens opgave at finde støtte til unge under uddannelse. 

Susanne Wiederquist

Sagsbehandling ved magtanvendelse og andre indgreb efter serviceloven

I dette kursus gennemgår vi de relevante regler og oplysninger man skal vide i forbindelse med magtavendelse og andre ingreb. Vi ser blandt andet på:  Servicelovens kap 24 - 24c. Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service. Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske...

Susanne Wiederquist

Magtanvendelse og andre indgreb efter serviceloven

På dette kursus får du en grundlæggende gennemgang af reglerne om magtanvendelse efter Serviceloven. Vi gennemgår: Grundbetingelserne for at bruge magtanvendelse – de krav, der altid skal være opfyldt – SEL §124 Du får overblik over målgrupperne Du får overblik over de forskellige former indgreb og betingelserne for at bruge dem Selve sagsbehandlingen gennemgås på kurset: SAGSBEHANDLING - i forbindelse med magtanvendelse og andre indgreb i efter serviceloven. Reglerne om ...

Susanne Wiederquist

Snitflader i reglerne om hjælpemidler efter social- og beskæftigelsesloven

Den relevante lovgivning på dette kursus er reglerne om hjælpemidler i: Beskæftigelsesloven Serviceloven Handicapkompensationsloven Kurset sætter fokus på årsagerne til, at det er yderst relevant at beskæftige sig med snitfladerne på hjælpemiddelområdet. Ud fra den viden gennemgås betingelserne for at bevilge hjælpemidler efter reglerne i de tre love. På den baggrund tages fat på at præcisere de konkrete snitflader mellem de enkelte love ud fra lovteksterne og ankestyre...

Susanne Wiederquist

Kursus om Lov om kompensation til handicappede i erhverv

Loven indeholder vigtige regler i indsatsen for at sikre beskæftigelse til personer med handicaps. På kurset lægges vægt på at tydeliggøre: Lovens formål Lovens målgruppe og det handicapbegreb, der anvendes i denne sammenhæng De enkelte indsatsmuligheder og betingelserne for at anvende dem   Kurset relevant for medarbejdere, der arbejder med personer, som har behov en særlig indsats for opnå beskæftigelse. Dette gælder uanset, om der er tale om arbejde i jobcentret, ...

Susanne Wiederquist