Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-03-30
Ajour d. 2024-07-01

Magtanvendelse og andre indgreb efter serviceloven

Varighed ca. 2 timer

Bemærk venligst, at kurset er blevet opdateret pr. 01.07.2024. Opdateringen vedrører lektionerne 4, 5, 6, 7 og 8. Kurset vil blive opdateret igen pr. 01.01.2025 som følge af ikrafttræden af de sidste regler – i denne omgang. 

På dette kursus får du en grundlæggende gennemgang af reglerne om magtanvendelse efter Serviceloven.

Vi gennemgår:

 • Grundbetingelserne for at bruge magtanvendelse – de krav, der altid skal være opfyldt – SEL §124
 • Du får overblik over målgrupperne
 • Du får overblik over de forskellige former indgreb og betingelserne for at bruge dem

Selve sagsbehandlingen gennemgås på kurset: SAGSBEHANDLING - i forbindelse med magtanvendelse og andre indgreb i efter serviceloven.

Reglerne om flytning uden samtykke gennemgås på kurset: Optagelse i botilbud uden samtykke.

Hvem er du?

Du arbejder med mennesker med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne:

 • Måske arbejder du som konsulent eller koordinator i en  kommune eller en region
 • Måske er du leder på området
 • Måske er du en medarbejder, som ofte møder mennesker, som ikke vil have hjælp efter Serviceloven
 • Måske er du underviser på området 

Hvem bliver du? 

 • Du bliver bevidst om de grundlæggende betingelser for at udføre magtanvendelsen
 • Du får overblik over de forskellige former for handlemuligheder på området
 • Du kan skelne mellem de to målgrupper på området
 • Du har klart overblik over: Hvem kan/skal handle, og hvordan må man handle 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Magtanvendelse og andre indgreb efter serviceloven

Vi tager en kort gennemgang af hvilke emner inde for magtanveldelse der gennemgåes i dette kursus. 

6 minutter

2.  Overblik over formål og tankegang i serviceloven kapitel 24 og omsorgspligten (SEL §§ 82 og 124)

Vi gennemgår 'Den særlige omsorgspligt - SEL paragraf 82, formålet og anvendelse for reglerne, de bærende principper for magtavendelse, og hvordan bestemmelsen bruges i arbejdet. 

16 minutter

3.  Gennemgang af målgrupperne i kapitel 24, kapitel 24 a og 24 b (SEL §§124a,136,136b)

I denne lektion forklares hvordan de tre forskellige målgrupper på området er opdelt, og hvorfor man har valgt at lave opdelinger. 

13 minutter

4.  Fysisk guidning, fastholdelse og tilbageholdelse (SEL §§124b - 124d og 136c - 136d)

I denne lektion gennemgår vi først hvad kapitel 24, a og b gælder for. Bagefter reglerne om henholdsvis Fysisk guidning efter SEL §124b, Fastholdelse efter SEL §124c, §136a og §136c og Tilbageholdelse m.v. efter SEL §124c og §136d.

27 minutter

5.  Særlige døråbnere (SEL §125)

I denne lektion gennemgår vi reglerne om særlige døråbnere og ser på definitionen af disse - SEL §125. 

13 minutter

6.  Aflåsning af yderdøre og vinduer samt aflåsning af døre m.v. (§§128 c - f )

Vi gennemgår reglerne om aflåsning og sikring af yderdære og vinder - SEL § 128c, aflåsning af nærmeste dør til fælles opholdsrum - SEL § 128d, anvendelse af særlige døråbnere, lås m.v. til serviceareal og køkken - SEL §128e samt anvendelse af låse eller sikring på låger m.v. fra tilbuddets udeareal - SEL § 128f. 

20 minutter

7.  Anvendelse af stofseler (SEL §128)

I denen lektion gennemgår vi reglerne om anvendelse af stofseler eller lignende - SEL §128. 

11 minutter

8.  Tryghedsskabende velfærdsteknologi (SEL §§128 a - b)

Vi gennemgår reglerne om brugen af velfærdsteknologi i det daglige arbejde – SEL §128b og §136e, hvilke sammenhænge der er mellem de to regler og målgrupperne for reglerne. Desuden ser vi på hvilke typer af velfærdsteknologiske hjælpemidler, der må bruges.

10 minutter

9.  Regulering af besøgsrestriktioner

Vi ser på borgerens ret til selv at bestemme hvem der må komme på besøg samt reglerne om begrænsningerne af denne ret. Vi ser på hvilke dele af borgerens bolig begrænsninger kan omfatte.

9 minutter