Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-12-19

Merudgifter til børn og unge

Varighed ca. en time

Bemærk at dette kursus er en ny udgave ifm. Barnets Lov, som har virkning pr. 1. januar 2024. 

Reglerne om dækning af merudgifter til børn og unge kræver mange faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Der er tale om et sagsområde, som i høj grad er båret af skøn og fortolkning, og som kræver godt overblik over regler og praksis. Som sagsbehandler skal man være i stand til at overskue lovgivningen, praksis og familiens sag og samtidig kunne udøve det skøn, som reglerne lægger op til.

På dette kursus gennemgår vi reglerne grundigt med henvisninger både til lovgivningen og til relevant praksis. Kurset handler om formålet med ydelsen og kommer omkring vurdering af personkredsen og hvornår en udgift dels er en merudgift og dels er nødvendig. Herudover handler det om hvordan udgifterne beregnes og udmåles, med konkrete eksempler på hvilke udgifter der kan eller ikke kan dækkes. Vi kommer også ind på opfølgning og ophør af sager om merudgifter.

Kurset kan ses sammenhængende i sin fulde længde. Der er også mulighed for at se eller gense hver enkelt lektion omkring et emne, som der aktuelt er behov for viden om.

Kurset har følgende overordnede formål:

 • At give dig overblik over lovgivningen og principperne omkring merudgifter til børn og unge
 • At skærpe din viden og din forståelse for reglerne, samtidig med at du bliver bevidst om hvilke opmærksomhedspunkter du skal have i sagsbehandlingen
 • At give dig konkrete værktøjer som du kan omsætte i praksis ved behandlingen af sager om merudgifter

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Formål

I denne lektion vil vi komme omkring:

 • Formål
 • Kompensationsprincippet
 • Børn forsørget i hjemmet
 • Hvem behandler en ansøgning om merudgifter
 • Screening
 • Inddragelse af barnet
12 minutter

2.  Personkredsen

I denne lektion vil vi komme omkring: 

 • Personkredsen for merudgifter
 • Begreberne betydelig og indgribende
 • Begrebet nedsat funktionsevne
 • Begreberne varig, langvarig og kronisk
 • Flere lidelser
 • Vurdering med hjælpemiddel
 • Vurdering med/uden medicin
11 minutter

3.  Udmåling og beregning

I denne lektion vil vi komme omkring: 

 • Hvad er en nødvendig merudgift
 • En følge af barnets funktionsnedsættelse/lidelse
 • Merudgift i forhold til andre familier
 • Udgift ved barnets forsørgelse
 • Sandsynliggjort eller dokumenteret
 • Minimumsgrænse
 • Flere børn
 • Løbende eller enkeltstående udgifter
 • Uafhængig af indkomst og skattefri
13 minutter

4.  Hvad kan der ydes hjælp til?

I denne lektion kommer vi omkring: 

 • Sektoransvar
 • Subsidiær
 • Undersøgelsespligt
 • Eksempler på hvilke udgifter kan dækkes
 • Afgrænsning overfor anden lovgivning og andre bestemmelser
14 minutter

5.  Løbende ydelse, opfølgning og ophør

I denne lektion vil vi komme omkring: 

 • Hvad betyder det at ydelsen er løbende?
 • Enkeltstående udgift, når der er en løbende ydelse
 • Enkeltstående udgift, når der ikke er en løbende ydelse
 • Enkeltstående udgift, når der er løbende udgifter under minimumsbeløbet
 • Afgørelse og udbetaling af enkeltstående udgift
 • Udbetalingstidspunkt for den løbende ydelse
11 minutter

Merudgifter til børn og unge

Alice Johansen

Alice Johansen

Socialfaglig konsulent hos DUKH

Alice Johansen og er uddannet socialrådgiver i 2008. Hun har arbejdet som myndighedssagsbehandler på børnehandicapområdet i forskellige kommuner. Siden 2019 har Alice været ansat som socialfaglig konsulent i DUKH – Den uvildige konsulentordning på Handicapområdet.