Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-12-06

Opfølgning – særlig støtte til børn og unge

Varighed ca. en time

På kurset om opfølgning for udsatte børn og unge vil underviser Sanne Møller gennemgå nogle af de vigtigste tematikker for området. Hun vil bl.a. gennemgå den juridiske ramme for arbejdet med opfølgninger, opfølgninger i sager med forebyggende foranstaltninger og i sager om anbringelse. Det bliver også gennemgået de ændringer der har været i foranstaltningerne samt hjemgivelse.

 

Gennem lektionerne vil der være praktiske eksempler, og sidste lektion vil omhandle hvordan man afslutter sager.

 

Lektioner

1.  Juridisk ramme for arbejdet med opfølgninger

SEL § 70 og RTL §§ 3 og 5
På kursets første lektion bliver den juridiske ramme gennemgået, og der lavet et overblik over reglerne om opfølgning samt formålet med arbejdet.

8 minutter

2.  Opfølgning i sager med forebyggende foranstaltninger

SEL § 70
Anden lektion fortsætter med opgaver for opfølgning, samtaler med netværket, samt hvordan man kan have samtaler med både børn og forældre. 

25 minutter

3.  Opfølgning i sager om anbringelse

SEL § 70 og 148

På denne lektion bliver de særlige forhold for opfølgning i sager om anbringelse gennemgået. Herunder bliver personrettet tilsyn, overvejelser om samvær og støtte samt støtte til forældre også gennemgået.

17 minutter

4.  Hjemgivelse

SEL § 68
Der vil på denne lektion være fokus på de særlige forhold for opfølgning der fører til overvejelse om hjemgivelse. 

15 minutter

5.  Afslutning af sager

SEL § 68
Sidste lektion omhandler afslutning af sager. Herunder ligger også de ændringer i foranstaltningerne som kræver en ny afgørelse.

9 minutter

Sanne Møller

Sanne Møller

Jurist og partner i Embedsværket

Sanne Møller er jurist og partner i Embedsværket, der leverer juridisk ledelsesrådgivning, analyse og undervisning på det sociale område. Sanne er bredt funderet i det socialretlige område, og dækker både det udsatte socialområde og handicapområdet, hvor hun tidligere som hhv. chefjurist i Københavns Kommune og som advokat har medvirket til at rådgive om og løse juridiske og strukturelle problemstillinger i sager med høj kompleksitet og højt konfliktniveau.