Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-01

Overgang fra barn til voksen

Varighed 39 minutter

Kursusbeskrivelse  -  overgang til voksenlivet – serviceloven § 19 a

Hvem er målgruppen for denne nye bestemmelse  og hvad skal processen indeholde?

Det er nogle af de emner, der gennemgås i dette kursus.

Den nye regel skal sikre at unge med nedsat funktionsevne og den unges forældre bliver forberedt på overgangen til voksenlivet.

Kurset vil skærpe både din viden og din forståelse for intentionerne med processen – og hvordan du konkret skal gribe det an.  

Kurset har følgende overordnede formål:

  • Du bliver i stand til at vurdere om en ung er indenfor eller udenfor målgruppen for serviceloven § 19 a
  • Du får viden om hvornår processen skal iværksættes
  • Du får kendskab til de temaer, der skal være fokus på i processen
  • Du bliver introduceret for andre relevante lovgivninger og de nødvendige samarbejdspartnere
  • Du får indsigt i de bagvedliggende intentioner og en forståelse for, hvorfor processen skal gennemføres

Lektioner

1.  Serviceloven § 19 a

I den første lektion får du en introduktion til § 19 a i Serviceloven, som dikterer den kommunale iværksættelse af forberedelse af overgangen til voksenlivet for den unge med varigt fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne.

4 minutter

2.  Intentionerne med at indføre servicelovens § 19 a

Lektionen skal give dig indsigt baggrunden for at ændre serviceloven ved at indføre § 19 a, den ønskede forståelse af unges overgang til voksenlivet – og den deraf ønskede ændring af den kommunale praksis.

4 minutter

3.  Målgruppen/personkredsen for servicelovens § 19 a

Lektionen skal give dig indsigt i målgruppen/personkredsen for § 19 a og dermed understøtte dit skøn af om en konkret ung er omfattet af bestemmelsen.

5 minutter

4.  Elementer, der skal indgå I planlægning af overgangen

SEL § 19a
Lektionen vil give dig indsigt i de elementer, der skal indgå i planlægningen af overgangen – samt et overblik over hvilke andre love/samarbejdsparter der skal inddrages i planen.

11 minutter

5.  Handleplaner

SEL § 140, Lov om kommunal indsats for unge under 25 år § 2a
Lektionen skal give dig indsigt i de forskellige krav om planer, der skal samles i forberedelsen til overgangen til voksenlivet.

3 minutter

6.  Processen i forberedelse til voksenlivet

SEL § 19a
Lektionen skal give dig indsigt i den proces, der skal gennemføres i forberedelsen til voksenlivet.

12 minutter

Pernille Dalmar

Pernille Dalmar

Konsulent

Pernille er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. og hun har mange års erfaring som underviser, bl.a. som lektor ved UC SYD. Hun er nu selvstændig konsulent, ekstern lektor ved SDU og juridisk konsulent i Esbjerg Kommune.