Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-12-27

Overgang til voksenlivet – unge med funktionsnedsættelse

Varighed ca. en time

OBS. Dette kursus er en opdatering ifb. med barnets lov 2023

Dette kursus giver dig viden om hvordan overgangen til voksenlivet skal planlægges for en ung med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Kurset giver dig en forståelse af de tanker der ligger bag at der skal planlægges en overgang for denne gruppe af unge, og en forståelse af hvem der skal inddrages i processen. 

Du får viden om hvornår processen skal indledes og hvad den skal indeholde. Du får også viden om ungestøtte til unge over 18 år, der har en betydelig og varig nedsat funktionsnedsættelse.

Du arbejder som rådgiver for børn og unge med funktionsnedsættelse. Du kan arbejde som leder på området, eller som faglig konsulent. Du kan også arbejde i en indsats for målgruppen. 

Når du har deltaget i kurset kan du tilrettelægge en sagsbehandling i en overgangssag og bevillige opretholdt døgnanbringelse til en ung, der er anbragt udenfor hjemmet. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion til reglerne om overgang til voksenlivet i barnets lov

I første lektion får du et overblik over kurset, hvorefter Pernille gennemgår barnets lov § 122.

7 minutter

2.  Intentionerne med reglerne

I denne lektion gives et indblik i baggrunden for at der er indført 'overgangen til voksenlivet' i 2021 og dets formaål.

5 minutter

3.  Målgruppen/personkredsen for barnets lov § 122 og § 123

Lektionen giver dig indsigt i målgruppen/personkredsen og vil understøtte dit skøn af om en konkret ung er omfattet af bestemmelsen

8 minutter

4.  Elementer, der skal indgå I planlægning af overgangen

Lektionen giver dig indsigt i de elementer, der skal indgå i planlægningen af overgangen – samt et overblik over hvilke andre love/samarbejdsparter der skal inddrages i planen.

11 minutter

5.  Processen i forberedelse til voksenlivet

I denne lektion får du en bedre indsigt i de forskellige dele og temaer der udgør processen til forberedelsen til voksenlivet

11 minutter

6.  Ungestøtte til unge med betydelig og varig nedsat funktionsnedsættelse

I denne sidste lektion får du en introduktion til muligheden for at bevillige opretholdt døgnophold til unge mellem 18 og 23 år med varig og betydelig nedsat funktionsevne, hvor der ses på § 119 og § 120.

6 minutter

Pernille Dalmar

Pernille Dalmar

Konsulent

Pernille er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. og hun har mange års erfaring som underviser, bl.a. som lektor ved UC SYD. Hun er nu selvstændig konsulent, ekstern lektor ved SDU og juridisk konsulent i Esbjerg Kommune.