Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-07-28
Ajour d. 2023-12-20

Rådighed - jobparate modtagere af overgangsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Varighed ca. 2 timer

Når du arbejder med jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, skal du løbende vurdere, om udlændingen står til rådighed ved at udnytte sine arbejdsmuligheder og tage imod tilbud som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

På dette kursus lærer du rådighedsreglerne grundigt at kende. Vi gennemgår reglerne for, hvilke specifikke krav der er til udlændingen i forløbet og i hvilke situationer den enkelte kan have en rimelig grund til ikke at stå til rådighed.

Du lærer desuden om sagsbehandlingsreglerne i forbindelse med at skulle foretage en rådighedsvurdering.

Kurset har tre overordnende formål:

 • Du får et grundigt kendskab til reglerne om rådighed for jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram
 • Du får overblik over i hvilke situationer du skal være i tvivl om borgerens rådighed
 • Du bliver klædt på til at omsætte det til korrekt vurdering af, om den enkelte jobparate står til rådighed eller om pågældende har en rimelig grund til ikke at stå til rådighed og dermed om pågældende skal sanktioneres eller ej

Målgruppe

Kurset er for dig der er sagsbehandler i en kommune og som arbejder med jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der er omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. Det kan både være dig, der skal vurdere, om en udlænding står til rådighed og dermed opfylder betingelserne for selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller dig der arbejder med målgruppen i et tilbud eller f.eks. som anden aktør.

Er du faglig koordinator eller arbejder du med faglig ledelse i en kommune, vil kurset også være relevant for dig.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion: Forsørgelse og rådighed

I denne første lektion ser vi nærmere på baggrunden for, at en jobparat, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse skal udnytte sine arbejdsmuligheder og tage imod tilbud som led i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

Vi vil undersøge:

 • Hvad siger Grundloven om retten til forsørgelse og arbejde?
 • Aktivlovens formålsbestemmelse
 • Formålet for jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
 • Den enkelte borgers eget ansvar for sin forsørgelse
 • De grundlæggende betingelser for ret til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
11 minutter

2.  Lovgrundlaget og vigtige begreber

Vi ser nærmere på lovgrundlaget for rådighedsreglerne og kommer dernæst ind på hvad det vil sige at være jobparat. Vi kommer ind på, hvilke rådighedsregler, der gælder for de jobparate udlændinge.

Desuden undersøger vi, hvad rådighedsforpligtelsen betyder for ægtefæller.

Afslutningsvis vil vi kort komme ind på vejledningsforpligtelsen.

18 minutter

3.  Rådighedsbetingelser

Vi vil i denne lektion gennemgå de enkelte rådighedsbetingelser for jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, der er omfattet af et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, herunder:

 • Underskrift af opholds- og selvforsørgelseserklæring
 • Tilmelding som jobsøgende
 • Registrering af CV
 • Registrering i joblog
 • Aktiv jobsøgning
 • Tilbud om arbejde
 • Frigørelsesattest
 • Uddannelsespålæg
31 minutter

4.  Fritagelse fra rådighedskrav – ”rimelige grunde”

I lektionen gennemgås reglerne om rimelige grunde til ikke at stå til rådighed i konkrete tilfælde, herunder:

 • Hvornår kan udlændingen fritages fra rådighedskrav?
 • Rimelige grunde skal tænkes ind fra start
 • ..og løbende
 • Eksempler på rimelige grunde
18 minutter

5.  Tvivl om rådighed og rådighedsvurdering

I denne lektion ser vi på, hvornår jobcentret skal foretage en rådighedsvurdering, og hvad der skal være fokus på ved denne vurdering.

Vi ser bl.a. på: 

 • I hvilke situationer skal jobcentret altid foretage en rådighedsvurdering
 • Vurderingen af den enkeltes evne og vilje til at stå til rådighed
10 minutter

6.  Sagsbehandlingsregler

I den afsluttende lektion gennemgår vi vigtige sagsbehandlingsregler i forbindelse med rådighedsvurderingen. Vi gennemgår reglerne for:

 • Officialprincippet
 • Notatpligt
 • Vejledningspligt
 • Partshøring
 • Afgørelse
10 minutter

Rådighed - jobparate modtagere af overgangsydelse og selvforsørgelses- og hjemrejseydelse

Linda Nystrup

Linda Nystrup

Konsulent

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.