Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-05-15

Rehabiliteringsteamets opgaver

Varighed ca. en time

 

Rehabiliteringsteams i alle kommuner blev indført pr. 1. januar 2013 som led i Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelsen af ressourceforløb m.v. 

Det har altid været en generel forudsætning, at personer med problemer udover ledighed skulle have deres sag vurderet på et helhedsorienteret grundlag under inddragelse af alle de muligheder, der findes efter den sociale og den beskæftigelsesmæssige lovgivning. Med indførelsen af rehabiliteringsteams ønskede man fra politisk side at styrke det tværfaglige blik på de pågældende sagstyper samtidig med, at man også fik en formel og reel inddragelse af sundhedsområdet (regionerne) i vurderingen af sagerne. 

Formålet med dette kursus er at give dig en generel viden om de opgaver, procedurer og indstillinger, der er kerneområdet for rehabiliteringsteamenes virksomhed. 

Vi kommer ind på lovgrundlaget samt de forvaltningsområder, der skal være repræsenteret i de kommunale rehabiliteringsteams, hvilke sagstyper der er relevante at forelægge samt indholdet af indstillingerne. Endvidere berører vi de særlige opgaver, der knytter sig til sundhedskoordinatorfunktionen. 

Kurset kommer ikke ind på de konkrete, socialfaglige visitationskriterier og skal derfor ses i sammenhæng med andre relevante Campus-kurser, først og fremmest kurset om Arbejdsevnen samt kurserne om visitation til ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. 

Der afsluttes med en række testspørgsmål.

Formål

Kurset har som overordnet formål at øge din viden om:

  • Baggrund og lovgrundlaget for kommunernes rehabiliteringsteam

  • Rehabiliteringsteamets sammensætning

  • Sagstyper, der skal forelægges rehabiliteringsrehabiliteringsteamet

  • Sundhedskoordinatorernes rolle i beskæftigelsesindsatsen

  • Andre mulige, ikke lovfastsatte opgaver for rehabiliteringsteamets medlemmer

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, mentorer og andre i kommunerne med interesse for rehabiliteringsindsatsen. Kurset er dog også relevant for medarbejdere, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen generelt eller har brug for at stifte bekendtskab med emnet, fx qua deres ansættelse i kommunens centrale forvaltning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Baggrund og lovgrundlag (LOUB § 9)

På kursets første lektion kommer vi ind på baggrunden for etableringen rehabiliteringsteamene kommuner, ligesom vi giver en overordnet introduktion til det relevante lovgrundlag.

7 minutter

2.  Rehabiliteringsteamets sammensætning (LOUB § 10)

På anden lektion gennemgår vi for de forvaltningsområder, der skal være repræsenteret i rehabiliteringsteamene, herunder kravet om at også regionens sundhedskoordinatorfunktion har sæde i teamet. På lektionen redegør vi også for de roller, som team-medlemmerne i øvrigt kan have i forhold til den enkelte borger. 

9 minutter

3.  Sagstyper, der skal forelægges rehabiliteringsteamet (LOUB § 9)

Ikke alle sager, hvor en borger har andre problemer end ledighed, er relevante at forelægge rehabiliteringsteamet, men nogle er. I tredje lektion forsøger vi at indkredse dels de sagstyper, der skønnes relevante at forelægge, dels sagstyper, der på grund af deres særlige karakter skal forelægges teamet. I denne lektion giver vi også en overordnet beskrivelse af rehabiliteringsprocessen og det oplysningsgrundlag (den forberedende plan), som rehabiliteringsteamet skal foretage sine vurderinger på grundlag af

19 minutter

4.  Rehabiliteringsteamets indstillinger (LOUB § 11)

Fokus i fjerde lektion udgør samtidig kerneområdet for rehabiliteringsteamenes virksomhed, nemlig de indstillinger, der er udgangspunkt for de efterfølgende kommunale afgørelser. Der redegøres for de indholdsmæssige krav til indstillingerne, alt efter om indstillingen peger på førtidspension, fleksjob, ressourceforløb eller andet.

22 minutter

5.  Sundhedskoordinatorens rolle i beskæftigelsesindsatsen (LOUB § 17)

På femte og sidste lektion beskæftiger os med de opgaver, der efter loven påhviler sundhedskoordinatorfunktionen, uanset om det sker inden for rammerne af rehabiliteringsteamet eller i forhold til andre typer af beskæftigelsessager, fx sygedagpenge, kontanthjælp eller revalidering.

16 minutter

Peter Gasbjerg

Peter Gasbjerg

Konsulent, underviser og personlig rådgiver

Indehaver af Konsulenthuset Gasbjerg, uddannet Cand.jur med 8 års erfaring fra kommunal forvaltning samt 15 års erfaring fra faglig organisation og a-kasse.