Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-07-06
Under opdatering

Ressourceforløbsydelse

Varighed ca. 2 timer

Ressourceforløbsydelse udbetales under jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Reglerne har hver sit kapitel i aktivloven, men er ens på de fleste områder. På dette kursus bliver reglerne gennemgået fra a-z og krydres med en række konkrete eksempler, så det bliver nemmere at omsætte til hverdagens praksis.

Kurset har tre overordnende formål:

  • Du får et godt og solidt kendskab til regler og praksis for ressourceforløbsydelse, 
  • Du får en forståelse for, hvordan reglerne er skruet sammen
  • Du bliver klar til at sikre, at din sagsbehandling er fyldestgørende og korrekt.

Målgruppe
Kurset er først fremmest for kommunale medarbejdere, der arbejder med ressourceforløbsydelse. Det er et grundlæggende kursus, men vi besøger også de lidt vanskeligere spørgsmål, så det kan både være relevant for nye på området og de lidt mere erfarne. Det kan også være relevant for faglige koordinatorer, som har brug for at kunne henvise nye kolleger til at gennemføre kurset som oplæring. Det er desuden relevant for alle andre, der har brug for at kende regler og praksis for ressourceforløbsydelse.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Overblik og personkreds

I 1. lektion begynder vi med det store overblik over de forskellige særlige ordninger, som jobafklaringsforløb og ressourceforløb er en del af. Så ser vi nærmere på personkredsen for de to ordninger og på overgangen til jobafklaringsforløb.

16 minutter

2.  Satser og beregning

Denne lektion handler om beregning af ressourceforløbsydelse. Vi får et overblik over satserne – de 3 grundlæggende, og de specielle, der gælder for borgere i ressourceforløb. Vi gennemgår principperne for beregning for de forskellige målgrupper, inklusive de selvstændige i jobafklaringsforløb. Til sidst kommer vi ind på betingelserne for særlig støtte.

11 minutter

3.  Arbejdsgiverrefusion i jobafklaringsforløb

Refusion af ressourceforløbsydelsen til arbejdsgivere er en speciel disciplin for jobafklaringsforløb. Vi ser nærmere på de grundlæggende principper og gennemgår herefter en række konkrete beregningseksempler.

13 minutter

4.  Fradrag for indtægter

Der er særlige regler om fradrag for forskellige typer af indtægter, og der er forskelle i reglerne for de to ordninger. Vi gennemgår reglerne og forskellene og runder af med et par eksempler.

12 minutter

5.  Ferie, barsel, fængsel

Hvordan er reglerne for ferie med ressourceforløbsydelse? Hvad sker der, hvis borgeren skal på barsel? Og hvordan er problemstilling, hvis borgeren skal afsone midt under et jobafklaringsforløb? Det ser vi nærmere på i denne lektion.

8 minutter

6.  Rådighed og sanktioner

Så er vi kommet til lektionen, hvor vi gennemgår reglerne for rådighed og sanktioner. Lektionen handler om rådighedsbegreberne og de enkelte sanktionstyper, herunder også ophørssanktionen. Vi stiller naturligvis også skarpt på sagsbehandlingen og hvilke betingelser, der skal være opfyldt.

19 minutter

7.  Cases og opsamling

I denne sidste lektion gennemgår vi en række cases om sanktioner. Til sidst kommer en opsamling på det vigtigste fra hele kurset. Så er du klar til testen!

19 minutter

Peter Wigo Dyrbye

Peter Wigo Dyrbye

Fagspecialist

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.