Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-05-25

Sagsbehandling ved magtanvendelse og andre indgreb efter serviceloven

Varighed ca. en time

I dette kursus gennemgår vi de relevante regler og oplysninger man skal vide i forbindelse med magtavendelse og andre ingreb. Vi ser blandt andet på: 

Servicelovens kap 24 - 24c.

Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service.

Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Reglerne om registrering og indberetning af magtanvendelse – SEL §135a.

I denne lektion ser vi på:

Reglerne om, hvem der registrerer magtanvendelsen – SEL §135.
Lederens opgaver og ansvar i forbindelse med registrering og indberetning.
Reglerne om hvem der skal modtage indberetning om magtanvendelse gennemgås.

29 minutter

2.  Brugen af handleplaner i forbindelse med magtanvendelse – SEL §135 a, stk.4.

I denne lektion ser vi på:

Kravet om handleplan i forbindelse med magtanvendelse - SEL §135a, stk.4.
Handleplanens formål og anvendelse.
Indholdet i handleplanen.
Processen ved brug af handleplan.

11 minutter

3.  Repræsentation – hvem kan handle på borgerens vegne – og beskikkelse af advokat - SEL §132

I denne lektion ser vi på:

Borgerens betydning i sagsbehandlingen og tager et kig på handleevnebegrebet.

Der bliver sat fokus på den rolle pårørende, en fremtidsfuldmægtig eller en værge kan have isagsbehandlingen.

14 minutter

4.  Klage – hvem behandler klagerne SEL - §§133-135a.

I denne lektion ser vi på:

Gennemgang af det helt grundlæggende om klageadgang på området - SEL -§133.
Reglerne om klage over personalets brug af magt m.v. – klageadgang til kommunalbestyrelsen.
Reglerne om klage over kommunalbestyrelsens afgørelser – klageadgang til Ankestyrelsen.

10 minutter

Susanne Wiederquist

Susanne Wiederquist

Jurist og konsulent

Susanne er uddannet jurist og driver sit eget konsulentfirma, Wiederquist Aps, med fokus på beskæftigelsesområdet.