Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-12-29

Samvær med anbragte børn - regler og praktisk håndtering

Varighed ca. 3 timer

Obs. Dette kursus er en opdatering ifb. med barnets lov 2023.

Samvær med anbragte børn – regler og praktisk håndtering

Når et barn er anbragt uden for hjemmet, så har barnet ret til og behov for opretholdelse af relationen til sine forældre og netværk.  

Det er et område, hvor jura og børnesagkundskab skal spille tæt sammen med det socialfaglige – og hvor der kontinuerligt sker forandringer i takt med politiske tiltag. Samtidig er det et område, hvor den kommunale sagsbehandling kan have god plads til forbedring - og frustrationerne over sagsbehandlingen fylder meget hos forældrene.

Som sagsbehandler i en børn og unge-forvaltning med arbejdsopgaver inden for anbringelsesområdet, er det derfor rigtig vigtigt, at du er klædt godt på.

På kurset arbejder vi med en gennemgang af området omkring samvær med anbragte børn med udgangspunkt i en gennemgang af reglerne i Barnets Lov og praktiske elementer af sagshåndteringen, samt områder, hvor der erfaringsmæssigt ofte opstår udfordringer i sagens behandling. 

Kurset har tre overordnende formål:

  • Øge dit kendskab til regelgrundlaget omkring samvær med anbragte børn

  • Øge dit kendskab til praktiske elementer af sagens håndtering

  • Øge opmærksomheden på områder, hvor der erfaringsmæssigt opstår udfordringer i sagens behandling

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Samvær med anbragte børn –regelgrundlaget - § 103

 I denne lektionvil vi gennemgå § 103 i Barnets Lov, der særligt er rammerne omkring samvær med anbragte børn.

24 minutter

2.  Samvær med anbragte børn –regelgrundlaget - § 104

I denne lektion gennemgår vi § 104 i barnets lov, stk.1-5 hvor hun også fortæller om samspillet mellem § 104 og § 103. 

23 minutter

3.  Samværsafgørelsen

I denne lektion vil vi nærmere gennemgå regler og praktik omkring sagsbehandlingen vedrørende fastsættelse af samvær med anbragte børn.

20 minutter

4.  Børne- og ungeudvalget – § 105, stk. 1

I denne lektion vil der blive gennemgået: 

  • Regelgrundlag
  • Før – indstillingen til udvalget, rettigheder og pligter
  • Under – selve mødet og kort om udvalgets sammensætning
  • Efter – hvad sker der så?
20 minutter

5.  Børne- og ungeudvalget – § 105, stk. 2 og perioder

I denne lektion vil vi gennemgå regelgrundlag for de sager vedrørende samvær med anbragte børn, der skal forelægges børne- og ungeudvalget efter § 105, stk. 2 samt komme ind på perioden for en afgørelse efter § 105, stk. 1 eller 2.

15 minutter

6.  Børne- og ungeudvalget - indstilling, rettigheder og pligter

I denne lektion vil vi gennemgå regler og praktiske elementer omkring sagens behandling før mødet børne- og ungeudvalget.
 

18 minutter

7.  Mødet i børne- og ungeudvalget

I denne lektion gennemgås regler og praktiske elementer af sagen vedrørende selve mødet i børne- og ungeudvalget
 

8 minutter

8.  Efter mødet i børne- og ungeudvalget og overgangen fra serviceloven til Barnets Lov

I denne lektion gennemgås kort om forløbet efter mødet i børne- og ungeudvalget, herunder behandlingen af sagen administrativt og ved domstolene ved indbringelse samt overgangsbestemmelse fra serviceloven til Barnets Lov.

12 minutter

9.  Overgangen fra serviceloven til barnets lov

I denne lektion ser Susse K. Fraaby på hvornår en sag er under serviceloven eller barnets lov. 

3 minutter

10.  Sagens behandling og samarbejdet med parterne – og betydningen heraf for sagens forløb

I denne sidste lektion gennemgås de forskellige parter i sagsbehandlingen og hvordan at samarbejdet (eller mangel på samme) har en kæmpe indflydelse på sagens forløb. Til sidst gennemgår Susse K. Fraaby nogle gode tips og tricks i forbindelse med sagsarbejdet.

12 minutter

Susse K. Fraaby

Susse K. Fraaby

Advokat (H) hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokat Susse K. Fraaby er én af Danmarks dygtigste advokater, når det drejer sig om retssager om børn. Hun har ført tusindvis af sager om børn ved de danske domstole over hele landet, som repræsentant for både mødre og fædre i forældreansvarssager samt børn og forældre i sager om anbringelse. Susse K. Fraaby har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten, og hun har derfor en særlig indsigt i, hvorledes myndighederne arbejder og tænker. Susse K. Fraaby kan hurtigt og præcist identificere de områder i din sag, der særligt skal fokus på.