Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-05-12

Snitflader i reglerne om hjælpemidler efter social- og beskæftigelsesloven

Varighed ca. 2 timer

Den relevante lovgivning på dette kursus er reglerne om hjælpemidler i:

  • Beskæftigelsesloven
  • Serviceloven
  • Handicapkompensationsloven

Kurset sætter fokus på årsagerne til, at det er yderst relevant at beskæftige sig med snitfladerne på hjælpemiddelområdet.

Ud fra den viden gennemgås betingelserne for at bevilge hjælpemidler efter reglerne i de tre love.

På den baggrund tages fat på at præcisere de konkrete snitflader mellem de enkelte love ud fra lovteksterne og ankestyrelsens praksis.

 

Kurset relevant for medarbejdere, der arbejder med personer, som har behov for hjælpemidler. Dette gælder uanset, om der er tale om arbejde med myndighedssager eller om arbejde med vejledning inden for området.

Kurset kan anvendes til brush-up for de erfarne eller som introduktion til nye medarbejdere.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Indledning og gode grunde til at beskæftige sig med snitflade problematikkerne

Vi starter med et kig på princippet om sektoransvarlighed, for derefter at danne et hurtigt overblik over reglerne og sammenhæng. Til sidst vil Susanne sige noget om betydningen af hvordan snitfladerne håndteres.

19 minutter

2.  Hovedlinjer i reglerne om hjælpemidler efter beskæftigelsesloven

I denne lektion ses først på formålet med beskæftigelsesloven samt lovens målgrupper. Dernæst ser vi på hjælpemidler under tilbud efter loven og hjælpemidler i forbindelse med ordinær ansættelse, og til sidst hjælpemidler i forbindelse med fleksjob.

21 minutter

3.  Hovedlinjer i reglerne om hjælpemidler efter serviceloven

Tredje lektion kaster først et blik på formålet med Serviceloven og dennes målgrupper. Derefter ser vi på bevilling af hjælpemidler efter §112. Så er der kort lidt om forbrugsgoder efter §113, og dernæst hjælpemidler i en tidsbegrænset periode efter §113b. Til sidst afsluttes lektionen med et kig på subsidiaritet og snitfladerne.

24 minutter

4.  Hovedlinjer i reglerne om hjælpemidler efter kompensationsloven

Fjerde lektion starter med at se på formålet med kompensationsloven samt lovens målgruppe. Derefter hjælpemidler under tilbud og derefter hjælpemidler i forbindelse med ordinær ansættelse, og til sidst hjælpemidler i forbindelse med ansættelse i fleksjob.

21 minutter

5.  Snitfladerne mellem de forskellige lovgivninger – blandt andet ud fra praksis

I den sidste lektion binder vi indholdet af de tidligere lektioner sammen. Først ser vi overordnet på snitflader mellem de love, vi har set på. Derefter sammenligner vi lovene ved at se på spørgsmålet om varighed af tilstanden som et krav i de forskellige lovgivninger. Så kigger vi på snitflader mellem henholdsvis serviceloven og beskæftigelsesloven, beskæftigelsesloven og kompensationsloven, serviceloven og kompensationsloven. Til sidst afrundes med et kig på Ankestyrelsens praksis.

33 minutter

Susanne Wiederquist

Susanne Wiederquist

Jurist og konsulent

Susanne er uddannet jurist og driver sit eget konsulentfirma, Wiederquist Aps, med fokus på beskæftigelsesområdet.