Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-09-14

Social indsats for voksne

Varighed ca. en time

Når du arbejder med området for voksne med funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer skal du vide hvilke typer af hjælp den voksne kan blive bevilliget. 

Kommunerne organiserer bevillingen af indsatser forskelligt. Det betyder at det nogle gange er to eller flere forskellige afdelinger der skal arbejde sammen for at bevillige borgeren en helhedsorienteret indsats. 

Nogle typer af hjælp lapper over hinanden. Det er f.eks. praktisk hjælp i hjemmet efter § 83, socialpædagogisk støtte efter § 85 og ledsagerordning efter § 97. 

Dette kursus giver dig forståelse for hvornår hjælpen til en borger skal bevilliges efter den ene eller den anden §. 

Kurset har følgende formål

  • Du får forståelse af hvornår der kan bevilliges hjælp efter § 83, § 85 og § 97

  • Du får forståelse af hvordan hjælpen efter disse regler hænger sammen

  • Du får viden om hvordan du skal behandle sagen når en borger ikke vil medvirke i at modtage den bevilligede hjælp

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Gennemgang af servicelovens § 83, § 85 og § 97

SEL § 83, SEL § 85 og SEL § 97
I den første lektion vil der være en gennemgang af servicelovens § 83, § 85 og § 97, som er de indsatser der vil være fokus på i det her kursus.  

6 minutter

2.  Mere om målgrupperne i den sociale indsats

SEL § 83, § 85 og § 97
I denne lektion kigges der på kriterierne for målgrupperne i den sociale indsats. Dette fortsat med udgangspunkt i § 83, § 85 og § 97. 

12 minutter

3.  Formålene med indsatsen

SEL § 1 og § 81
I denne lektion kigges der på formålene med indsatsen og formålene med ydelser efter serviceloven. 

6 minutter

4.  Kravene til helhedsorienteret sagsbehandling og skriftlig afgørelse

SEL § 88
I lektion fire vil der være fokus på borgerens funktionsnedsættelse, og de krav der stilles for at kunne træffe den rette afgørelse. Til dette præsenteres bl.a. redskaber og metoder der kan bruges i forbindelse med dette. 

7 minutter

5.  Indsats i hjemmet - hvornår § 83 og hvornår § 85

SEL § 83, SEL § 85
I lektion fem vil der være fokus på indsats i hjemmet - om hvorvidt det er § 83 det skal leveres efter eller om det er § 85. I dette ligger der bl.a. en afgørelse i 2019, som skal hjælpe kommunerne med at forstå hvornår det skal bevilliges efter § 83 og hvornår det er § 85.  

9 minutter

6.  Ledsagelse - hvornår § 83, hvornår § 85 og hvornår § 97

SEL § 83, SEL § 85 og SEL § 97
I lektion 6 skal der kigges på ledsagelse, og om det skal bevilliges efter § 83, § 85 eller § 97. 

16 minutter

7.  Borgerens medvirken, opfølgning og ophør af indsats

SEL § 148, stk. 2 og § 89
Den sidste lektion, lektion syv, omhandler borgerens medvirken, kommunens opfølgning og ophør af indsats.  

8 minutter

Pernille Dalmar

Pernille Dalmar

Konsulent

Pernille er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. og hun har mange års erfaring som underviser, bl.a. som lektor ved UC SYD. Hun er nu selvstændig konsulent, ekstern lektor ved SDU og juridisk konsulent i Esbjerg Kommune.