Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-05-23

Støtte til unge som er startet eller skal starte i uddannelse

Varighed ca. 2 timer

På dette kursus ser vi på de muligheder der er for at give støtte til unge som er, eller skal til, at starte i uddannelse. 
Vi gennemgår selve målgruppen, kontaktpersoner og mentor ordning, reglerne vedr. støtte efter Beskæftigelsesloven og Service loven og tværgående overvejelser. Desuden forklares hvilke handicap der kan gives støtte til samt hvornår det er jobcenteret eller socialforvaltningens opgave at finde støtte til unge under uddannelse. 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Hvorfor dette kursus?

I denne første lektion ser vi på målgruppen for kurset, hvilker former for hjælp der kan gives samt hvilke lovgivninger vi kommer til at beskæftige os med. 

11 minutter

2.  Støtte til unge der er eller skal starte på en ungeuddannelse

I denne lektion ser vi på muligehder for støtte inde for uddannelsesområadet, love og regler samt hadicaps der kan ydes støtte til. 

16 minutter

3.  Kontaktperson i ungeindsatsen og mentor under erhvervsrettet grunduddannelse (EGU)

I denne lektioner ser vi på muligheder og lov for kontaktpersoner og mentorer der kan være til rådighed for unge i uddannelse.

9 minutter

4.  Støtte til unge der er eller skal starte på en videregående uddannelse

I denne lektion gennemgår vi reglerne for støtte til unge der skal starte på en videregående uddannelse. Hvilke uddannelser der kan gives SPS til, og hvilke der ikke kan. Desuden ser vi på hvilke andre former for støtte der kan bevilges og støtte til udgifter som opstår som følge af videregående uddannelse. .

18 minutter

5.  Støtte efter Beskæftigelseslovgivningen

I denne lektion gennemgår vi beskæftigelsesloven. Læsning og tolkning, særreglen o andre relevante støttemuligheder. 

17 minutter

6.  Sociallovgivningen

Vi gennemgår nogle af mulighederne for støtte efter SEL. Vi ser på blandt andet på:
Særlig støtte til børn og unge SEL §52
Reglerne om socialpædagogisk støtte SEL §85
Personlig assistance (BPA) SEL §96
Reglerne om hjælpemidler og forbrugsgoder §§112 og 113

15 minutter

7.  Tværgående overvejelser

I dennelektion ser vi blandt andet på: 

Mentor og snitflader til eksempelvis:SEL 
Kontaktperson efter ungeindsatsloven og kontaktperson efter SEL
SPS til ungdomsuddannelser – og beskæftigelses- og serviceloven

36 minutter

Susanne Wiederquist

Susanne Wiederquist

Jurist og konsulent

Susanne er uddannet jurist og driver sit eget konsulentfirma, Wiederquist Aps, med fokus på beskæftigelsesområdet.