Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-12-15

Sygdom og uarbejdsdygtighed

Varighed ca. 2 timer

Når du arbejder med sygedagpengesager eller jobafklaringsforløb, skal du næsten dagligt forholde dig til den vigtigste regel i sygedagpengeloven: § 7 om sygdom og uarbejdsdygtighed. Den er omdrejningspunktet for retten til sygedagpenge og jobafklaringsforløb, og der træffes hundredvis af afgørelser efter § 7 hver eneste uge.

På dette kursus lærer du de enkelte dele af § 7 grundigt at kende. Vi gennemgår de centrale begreber sygdom og uarbejdsdygtighed med eksempler, så du kan omsætte det til afgørelser i konkrete sager. Du lærer desuden om reglerne for delvis uarbejdsdygtighed, bred vurdering og stationær tilstand.

Kurset har tre overordnende formål:

  • Du får et grundigt kendskab til reglerne i sygedagpengelovens § 7
  • Du lærer at forstå begreberne sygdom og uarbejdsdygtighed, og hvad de indebærer
  • Du bliver klædt på til at omsætte det til korrekte afgørelser i den daglige sagsbehandling

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion: Sygedagpengelovens § 7 og begreberne sygdom og uarbejdsdygtighed

Her starter vi med indgangsbønnen til sygedagpengelovens § 7: retten til sygedagpenge. I den forbindelse undersøger vi nærmere, hvad sygdomsbegrebet indeholder. Vi afgrænser det i forhold til sygedagpengeloven ved at se nærmere på en række vanskelige tilfælde. Herefter handler det om uarbejdsdygtighed og vurderingsgrundlaget – for lønmodtagere, selvstændige og ledige sygemeldte.

24 minutter

2.  Oplysningspligten og den samlede vurdering

Vi ser først på nogle generelle regler. Hvad betyder oplysningspligten og reglerne om borgerens medvirken i den daglige sagsbehandling? Og hvad betyder den samlede vurdering i praksis, når der træffes afgørelse efter § 7? Vi sætter også fokus på den særlige praksis om den første vurdering og betydningen af de lægelige oplysninger i sagen.

24 minutter

3.  Vurderingsgrundlaget: delvis uarbejdsdygtighed, den brede vurdering

I denne lektion gennemgår vi først regler og praksis om delvis uarbejdsdygtighed for lønmodtagere, selvstændige og ledige. Dernæst kigger vi nærmere på den såkaldt brede vurdering – hvad ligger der i den brede vurdering, og hvornår skal den foretages?

23 minutter

4.  Ophør af sygedagpenge ved arbejdsdygtighed og stationær tilstand

Først ser vi nærmere på, hvilke betingelser, som skal være opfyldt, når man skal træffe afgørelse om ophør af sygedagpenge ved arbejdsdygtighed. Så afslører vi, hvad der er det vigtigste spørgsmål i en sygedagpengesag. Til sidst handler det om begrebet stationær tilstand: Hvad indeholder det mere præcist, og hvornår kan man træffe afgørelse om ophør af sygedagpenge ved stationær tilstand?

21 minutter

5.  Sagsbehandlingsregler og standsningstidspunkt

I sidste lektion runder vi af med en række spørgsmål, der relaterer sig til selve sagsbehandlingen. Hvornår er borgeren raskmeldt, og hvad skal man være opmærksom på? Den gode afgørelse efter § 7. Fra hvornår kan sygedagpengene standses? Hvad betyder det, når sagerne hjemvises?

22 minutter

Peter Wigo Dyrbye

Peter Wigo Dyrbye

Fagspecialist

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.