Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2020-12-17

Sygedagpenge - regler om forlængelse

Varighed ca. 2 timer

Sygedagpengelovens regler om forlængelse kræver faglige vurderinger og grundigt sagsarbejde. Når du arbejder med sygedagpengesager, er det relativt ofte, at du skal træffe afgørelse efter § 27. Du skal have et godt kendskab til regler og praksis, og samtidig skal du holde styr på de formelle sagsbehandlingsregler. Det er ofte tidskrævende, men det er godt givet ud, for det kan meget vel spare tid at gøre tingene ordentligt fra starten.

På dette kursus gennemgår vi reglerne grundigt. Det handler om revurderingstidspunktet og sagsbehandlingsreglerne efterfulgt af en grundig gennemgang af de enkelte forlængelsesregler. Du får det hele med og bliver godt klædt på.

Kurset har overordnende formål:

  • Du får styr på sagsbehandlingsreglerne ved revurderingstidspunktet
  • Du får en detaljeret indsigt i de enkelte forlængelsesregler
  • Du kan omsætte det til korrekte og velbegrundede afgørelser, også i vanskelige sager

Målgruppe
Kurset er først fremmest for sagsbehandlere, der arbejder med borgere på sygedagpenge. Det er et grundkursus, men også med de lidt mere nørdede eksempler, så det er både relevant for nye på området og de mere erfarne. Det kan også være relevant for faglige koordinatorer, som har brug for at kunne henvise nye kolleger til at gennemføre kurset som oplæring. Det er desuden relevant for alle andre, der har brug for at kende regler og praksis i forlængelsessager.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Sagsbehandlingen ved revurderingstidspunktet

Først gennemgår vi de overordnede regler for revurderingstidspunktet. Herefter handler det om sagsbehandlingsreglerne. De generelle regler, som du altid skal huske: oplysningspligt, helhedsvurdering og forvaltningslovens regler om afgørelser. Og så de lidt mere specielle situationer, der kan opstå – hvis fristen overskrides eller sagen hjemvises. Og hvad gør du, hvis flere forlængelsesregler er opfyldt på samme tid?

30 minutter

2.  Revalidering overvejende sandsynlig

Vi lægger ud med den første forlængelsesregel. Vi stiller skarpt på lovteksten og herefter gennemgår vi: hvornår kan der forlænges? Hvor længe? Og hvad med ydelserne og overgangen til revalidering?

18 minutter

3.  Afklaring af arbejdsevne anses for nødvendig

Denne lektion handler om den måske allersværeste forlængelsesregel. Derfor må vi gå i dybden med lovteksten og den praksis, der knytter sig hertil. Hvad er formålet med reglen? Hvornår må det anses for nødvendigt at afklare arbejdsevnen? Hvilke afklarende foranstaltninger taler vi om? Og hvad med perioden på de 69 uger? Vi slutter lektionen med et eksempel.

24 minutter

4.  Genoptagelse af arbejde efter behandling

Her handler det også om en af de svære, der kræver præcis fortolkning og gode faglige skøn. Der er en del emner at blive klog på her: Hvordan udregnes perioden? Ventetid på behandling. Helhedsvurderingen, den lægelige vurdering - og hvad er ”lægelig sikkerhed”? Definitionen af behandling. Og hvad betyder ”genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse” egentlig? Vi runder af med to eksempler.

26 minutter

5.  Forlængelsesregler

Denne lektion indeholder en gennemgang af to forlængelsesregler. Først 27.1.4, der handler om forlængelse, når sagen skal forelægges for rehabiliteringsteamet. Hvornår kan der forlænges? Hvor længe løber forlængelsesperioden? Er beslutningen om at forelægge sagen en afgørelse? Så ser vi nærmere på 27.1.5 – forlængelse ved livstruende, alvorlig sygdom. Her kan det være vanskeligt at afgrænse personkredsen, så derfor går vi i dybden med spørgsmålet, hvornår er der egentlig tale om en livstruende, alvorlig sygdom? Og konkretiserer det med 3 eksempler.

25 minutter

6.  Forlængelsesregler fortsat

Denne sidste lektion handler om de to sidste forlængelsesregler i § 27 og reglen om forlængelse for pensionister i § 29. Først 27.1.6 forlængelse ved arbejdsskade. Vi præciserer, hvornår der kan forlænges og hvor længe forlængelsesreglen gælder i relation til arbejdsskadesagens forløb. Og hvad gælder, når arbejdsskadesagen hjemvises eller ændres af Ankestyrelsen? Så 27.1.7, som handler om forlængelse ved ansøgning eller oplagte sager om førtidspension. Vi afklarer, hvornår der kan forlænges og hvor længe sygedagpengene løber. Vi runder lektionen og kurset af med en kort gennemgang af forlængelsesreglen for pensionister i § 29.

20 minutter

Peter Wigo Dyrbye

Peter Wigo Dyrbye

Fagspecialist

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.