Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-08-11

Sygedagpenge - ydelse

Varighed ca. 2 timer

Om kurset

Når man arbejder med udbetaling af sygedagpenge i en kommune, skal man kunne administrere mange sager på kort tid. Det er derfor vigtigt at kende de grundlæggende betingelser for ret til sygedagpenge, regler for anmeldelse, dokumentation og beregning af sygedagpenge, og for proceduren i det hele taget. Det gælder også, når man skal vejlede borgerne om reglerne.

Betingelsen om uarbejdsdygtighed på grund af egen sygdom finder du i kurset ”Sygdom og uarbejdsdygtighed”, især lektion 2.

Kurset har tre overordnende formål:

  • Du får et godt kendskab til de regler, der gælder for sygedagpenge - ydelse
  • Du får en forståelse for sygedagpengeordningen, så reglerne giver bedre mening
  • Du bliver klædt på til at omsætte det til korrekt sagsbehandling i dit daglige arbejde

Målgruppe
Kurset er først fremmest for de medarbejdere, der arbejder med beregning og udbetaling af sygedagpenge. Det er et grundlæggende kursus, der består af kortere lektioner. Det gør det muligt både at se kurset i sin helhed, og at gå ind og se de enkelte lektioner, man har behov for. Kurset kan også være relevant for faglige ledere, som har brug for at kunne henvise nye medarbejdere til at gennemføre kurset som oplæring.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion: sygedagpenge ordningen

En kort introduktion til selve ordningen: hvad er formålet, hvordan er principperne, og hvilken personkreds er den tiltænkt? Hvordan er rollefordelingen mellem kommune, borger og arbejdsgiver? Og hvem skal udbetale sygedagpenge hvornår?

12 minutter

2.  Anmeldelse og dokumentation

Sygedagpengesagen starter med en anmeldelse. Hvordan er reglerne og proceduren, herunder forholdet til arbejdsgiverperioden. Og hvis reglerne ikke overholdes, hvad betyder det så?

19 minutter

3.  Bopæl og beskatning

Retten til sygedagpenge er som hovedregel betinget af, at borgeren har bopæl her i landet. Men der er også undtagelser, bl.a. for EU/EØS-statsborgere. I denne lektion bliver du klædt på til at afgøre, hvornår en borger kan være berettiget til danske sygedagpenge, selv om hovedreglen om bopæl ikke er opfyldt.

17 minutter

4.  Beskæftigelseskravet for lønmodtagere mv.

Beskæftigelseskravet er en anden grundlæggende betingelse for ret til sygedagpenge. I denne lektion gennemgår vi reglerne for lønmodtagere, ledige, nyuddannede, og lærlinge.  Vi ser på forholdet mellem beskæftigelseskravet overfor kommune og arbejdsgiver. Og så er der lige den med løsarbejderne.

17 minutter

5.  Beskæftigelseskravet for selvstændige erhvervsdrivende

I denne lektion kaster vi os over det tilsvarende beskæftigelseskrav for selvstændige. Det er umiddelbart ret enkelt, men der kan også være borgere, som indimellem har haft lønmodtagerbeskæftigelse, og hvordan er reglerne for sådan nogle kombinationer? Vi skal også dykke ned i forskellen mellem selvstændige og lønmodtagere – det er ikke altid lige oplagt, hvem der er hvad.

16 minutter

6.  Beregning af sygedagpenge for lønmodtagere m.v.

Så er vi nået til beregningsdelen. Opgørelse af løntimer og timefortjeneste de seneste 3 måneder, beregning for ledige, beregning ved flere ansættelser, ved ukendt arbejdstid, og de særlige regler for weekendarbejde og turnusordninger er noget af det, som gennemgås her.

17 minutter

7.  Beregning af sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende

Når det gælder selvstændige, tager man udgangspunkt i virksomhedens overskud fra den seneste årsopgørelse, men hvad hvis den aktuelle årsopgørelse ikke foreligger? Hvad gør man, hvis der er tale om en nystartet selvstændig? Hvad betyder det, at den selvstændige har tegnet forsikring?

10 minutter

8.  Arbejdsgiverrefusion

Refusion af sygedagpengene til arbejdsgiveren er en afledt ret. Hvad det betyder, ser vi nærmere på. Derudover reglerne for anmeldelse og anmodning, beregning, bortfald og arbejdsgivers status som part i sagen.

9 minutter

9.  Administration

I denne lektion samler vi op på en række administrative emner: Hvad er kommunens opgave, hvis arbejdsgiveren ikke opfylder sin forpligtelse til at udbetale sygedagpenge? Hvad gør man, hvis man opdager, at borgeren har givet urigtige oplysninger eller har hyppige, kortvarige sygemeldinger? Hvordan er retten til sygedagpenge ved frihedsberøvelse eller ved arbejdskonflikter? Når vi har klaret det, runder vi af med de uundværlige sagsbehandlingsregler.

12 minutter

Peter Wigo Dyrbye

Peter Wigo Dyrbye

Fagspecialist

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.