Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-14
Ajour d. 2023-12-20

Tilbudsmuligheder for kontanthjælpsmodtagere

Varighed ca. en time

Tilbudsmuligheder for kontanthjælpsmodtagere
Når du arbejder med kontanthjælpsmodtagere, skal du løbende vurdere, om borgeren har behov for et tilbud. Borgeren skal senest efter 6 måneder have et tilbud med henblik på at forbedre muligheden for at opnå et job, så han eller hun kan blive selvforsørgende.
På dette kursus lærer du reglerne for ret og pligt at kende samt du får viden om reglerne for de enkelte tilbudsmuligheder. 
Du får indsigt i, hvordan du skal inddrage borgeren i forhold til, hvilket tilbud der skal iværksættes og du lærer om reglerne for, hvordan du senest 2 uger inden et tilbud ophører skal vurdere, om borgeren skal have en indsats efter endt tilbud.
Kurset har tre overordnende formål:
1. Du får et grundigt kendskab til de generelle regler om Beskæftigelsesindsatslovens tilbud for kontanthjælpsmodtagere
2. Du får overblik over de specifikke regler for de forskellige tilbudstyper: virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nytteindsats samt vejledning og opkvalificering
3. Du får indsigt i vigtige sagsbehandlingsregler, du skal være opmærksom på, når du skal vurdere, hvilket tilbud den enkelte borger skal have.
 
Målgruppe
Kurset er for dig der er sagsbehandler i en kommune og som arbejder med borgere på kontanthjælp. Det vil være relevant for dig, der i den daglige sagsbehandling skal vurdere, hvilket tilbud der skal iværksættes for borgeren.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Ret og pligt

I denne første lektion ser vi nærmere på de generelle regler omkring Beskæftigelsesindsatslovens tilbudsmuligheder for kontanthjælpsmodtagere.


Vi vil undersøge:

 • Generelle regler om ret og pligt til tilbud
 • Undtagelser
 • Tilbud senest efter 6 måneder
 • Hvilke tilbud?
 • ”Min plan”
 • Økonomi ved deltagelse i tilbud
 • Hjælpemidler
   
17 minutter

2.  Virksomhedspraktik

Vi ser nærmere på reglerne om virksomhedspraktik for modtagere af kontanthjælp.

Vi vil undersøge:

 • Formål med virksomhedspraktik
 • Generelle regler om virksomhedspraktik
 • Aftale om virksomhedspraktik
 • Virksomhedspraktik i udlandet
 • Virksomhedspraktik på seneste ansættelsessted
 • Varighed
   
7 minutter

3.  Ansættelse med løntilskud

Vi vil i denne lektion se nærmere på reglerne for ansættelse med løntilskud for kontanthjælpsmodtagere.

Vi vil undersøge:

 • Målgruppen for ansættelse med løntilskud
 • Formålet med ansættelse med løntilskud
 • Varighed
 • Løn- og ansættelsesforhold
 • Sygefravær
   
7 minutter

4.  Nytteindsats

I lektionen gennemgås reglerne om nytteindsats.

Vi vil undersøge:

 • Formålet med nytteindsats
 • De generelle regler om nytteindsats
 • Reglerne om varighed
   
4 minutter

5.  Vejledning og opkvalificering

I denne lektion ser vi på reglerne om vejledning og opkvalificering

Vi ser bl.a. på: 

 • Formålet med vejledning og opkvalificering
 • Målgrupper
 • Reglerne om vejledning og opkvalificering
 • Ordinær uddannelse
 • Øvrig vejledning og opkvalificering
 • Korte erhvervsrettede kurser
   
8 minutter

6.  Sagsbehandlingsregler

I den afsluttende lektion gennemgår vi vigtige sagsbehandlingsregler i forbindelse med Beskæftigelsesindsatslovens tilbudsmuligheder til kontanthjælpsmodtagere. 

Vi gennemgår bl.a. reglerne for:

 • ”Min plan”
 • Forpligtelser ved erhvervsrettede foranstaltninger
 • Officialprincippet
 • Notatpligt
 • Vejledningspligt
   


 

11 minutter

Tilbudsmuligheder for kontanthjælpsmodtagere

Linda Nystrup

Linda Nystrup

Konsulent

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.