Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-12-24
Ajour d. 2024-04-23

Tilbudsmuligheder for uddannelseshjælpsmodtagere

Varighed ca. en time

Når du arbejder med uddannelseshjælpsmodtagere, skal du fra første møde med den unge vurdere, hvilket tilbud der skal iværksættes for at forbedre den unges mulighed for at påbegynde uddannelse eller få et job, så han eller hun kan blive selvforsørgende.

På dette kursus lærer du reglerne for ret og pligt at kende samt du får viden om reglerne for de enkelte tilbudsmuligheder. 

Du får indsigt i, hvordan du skal inddrage den unge i forhold til, hvilket tilbud der skal iværksættes og du lærer om reglerne for, hvordan du senest 2 uger inden et tilbud ophører skal vurdere, om den unge skal have en indsats efter endt tilbud.

Kurset har tre overordnende formål:

1. Du får et grundigt kendskab til de generelle regler om Beskæftigelsesindsatslovens tilbud for uddannelseshjælpsmodtagere

2. Du får overblik over de specifikke regler for de forskellige tilbudstyper: virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, nytteindsats samt vejledning og opkvalificering

3. Du får indsigt i vigtige sagsbehandlingsregler, du skal være opmærksom på, når du skal vurdere hvilket tilbud, den enkelte unge skal have.

Målgruppe

Kurset er for dig der er sagsbehandler i en kommune og som arbejder med unge på uddannelseshjælp. Det vil være relevant for dig, der i den daglige sagsbehandling skal vurdere, hvilket tilbud der skal iværksættes for den unge.

Kurset er også relevant for dig, der arbejder i den kommunale ungeindsats, som har behov for viden om, hvilke regler der gælder for de unge, du arbejder med som f.eks. Uddannelsesvejleder eller som sagsbehandler inden for Serviceloven.

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Ret og pligt

I denne første lektion ser vi nærmere på de generelle regler omkring Beskæftigelsesindsatslovens tilbudsmuligheder for uddannelseshjælpsmodtagere.

Vi vil undersøge:

 • Generelle regler om ret og pligt til tilbud
 • Undtagelser
 • Tilbud i hele ledighedsperioden
 • Hvilke tilbud?
 • Uddannelsespålægget og ”Min plan”
 • Økonomi ved deltagelse i tilbud
 • Hjælpemidler
19 minutter

2.  Virksomhedspraktik

Vi ser nærmere på reglerne om virksomhedspraktik for unge modtagere af uddannelseshjælp.

Vi vil undersøge:

 • Formål med virksomhedspraktik
 • Generelle regler om virksomhedspraktik
 • Aftale om virksomhedspraktik
 • Virksomhedspraktik i udlandet
 • Virksomhedspraktik på seneste ansættelsessted
 • Varighed
10 minutter

3.  Ansættelse med løntilskud

Vi vil i denne lektion se nærmere på reglerne for ansættelse med løntilskud for uddannelseshjælpsmodtagere.

Vi vil undersøge:

 • Målgruppen for ansættelse med løntilskud
 • Formålet med ansættelse med løntilskud
 • Varighed
 • Løn- og ansættelsesforhold
 • Sygefravær
8 minutter

4.  Nytteindsats

 

I lektionen gennemgås reglerne om nytteindsats.

Vi vil undersøge:

 • Formålet med nytteindsats
 • De generelle regler om nytteindsats
 • Reglerne om varighed
6 minutter

5.  Vejledning og opkvalificering

I denne lektion ser vi på reglerne om vejledning og opkvalificering

Vi ser bl.a. på: 

 • Formålet med vejledning og opkvalificering
 • Målgrupper
 • Reglerne om vejledning og opkvalificering
 • Ordinær uddannelse
 • Øvrig vejledning og opkvalificering
 • Læse-, skrive-, regne- og ordblindekurser
 • Korte erhvervsrettede kurser
9 minutter

6.  Sagsbehandlingsregler

I den afsluttende lektion gennemgår vi vigtige sagsbehandlingsregler i forbindelse med Beskæftigelsesindsatslovens tilbudsmuligheder til uddannelseshjælpsmodtagere. 

Vi gennemgår bl.a. reglerne for:

 • Uddannelsespålæg og ”Min plan”
 • Forpligtelser ved erhvervsrettede foranstaltninger
 • Officialprincippet
 • Notatpligt
 • Vejledningspligt
11 minutter

Tilbudsmuligheder for uddannelseshjælpsmodtagere

Linda Nystrup

Linda Nystrup

Konsulent

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.