Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-12-29

Tvangsbortadoptioner - regler og praktisk håndtering

Varighed ca. 3 timer

OBS. kurset er en opdatering ifb. barnets lov

Tvangsbortadoptioner – Barnets Lov - regler og praktisk håndtering

Sager om bortadoption uden samtykke af børn er et område, hvor den mest indgribende retsvirkning af en afgørelse er i spil: et juridisk bånd mellem et barn og dets forældre termineres fuldstændigt.  
Det er et område, hvor jura og børnesagkundskab skal spille tæt sammen med det socialfaglige – og hvor der er både politiske og personlige holdninger samt egne etiske overvejelser hos aktørerne.
Som sagsbehandler i en børn og unge-forvaltning med arbejdsopgaver inden for adoptionsområdet, er det derfor rigtig vigtigt, at du er klædt godt på.
På kurset arbejder vi med en gennemgang af området med udgangspunkt i en gennemgang af regler og praktiske elementer af sagshåndteringen, samt områder, hvor der erfaringsmæssigt ofte opstår udfordringer i sagens behandling. 
Kurset har tre overordnende formål:

•    Øge dit kendskab til regelgrundlaget omkring adoption uden samtykke af børn
•    Øge dit kendskab til praktiske elementer af sagens håndtering
•    Øge opmærksomheden på områder, hvor der erfaringsmæssigt opstår udfordringer i sagens behandling

 
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Indledende bestemmelser og § 9, stk. 2

I de følgende lektioner gennemgår vi de bestemmelser i adoptionsloven og Barnets Lov, der er grundlaget foradoption uden samtykke. Vi starter med de indledende bestemmelser og § 9, stk. 2.

11 minutter

2.  Regelgrundlaget for adoption uden samtykke – § 9, stk. 3

Vi fortsætter med at gennemgå bestemmelserne der er grundlaget for adaoption uden samtykke § 9, stk. 3.

23 minutter

3.  Adoptionsloven - pr. 1. januar 2024

I denne lektion gennemgår vi hvordan adoptionsloven hvilke af adoptionslovensbetingelser der ændres/ikke ændres pr. 1 januar 2024.

13 minutter

4.  Regelgrundlaget for adoption uden samtykke – § 9, stk. 4

I denne lektion fortsætter vi med gennemgangen af adoptionsloven og ser på § 9, stk. 4.

23 minutter

5.  Barnets Lov om udredning samt § 47 om betingelserne for anbringelse uden samtykke

I denne lektion gennemgår vi i fobindelse med screening og undersøgelse:
• Screening (§ 18)
• Afdækning (§ 19)
• Undersøgelse (§ 20)
• Indhold (§ 22)
• Under ophold (§ 23)

18 minutter

6.  Sagens behandling – regler, kommunens rolle og praktisk håndtering

I de næste lektioner gennemgår vi selve behandlingen af sagen – vi gennemgår regler, kommunens rolle og praktiske elementer af sagens behandling. Vi starter med at se på sagens begyndelse og komminens opgaver. 

19 minutter

7.  Vejledende rådgivning fra VISO og faglig støtte til plejefamilier

Vi ser på vejledende rådgivning fra VISO BL § 71, stk. 12, og 3, samt  SL § 68 c og Barnets lov § 74, stk. 1.

11 minutter

8.  Sagens forløb – B&U-udvalgets opgaver

Vi gennemgår b&U-udvalgets opgaver og kommer ind på:
BL § 72
• På baggrund af § 70 indstille eller ej
• Udvalgets sammensætning
• Dommerens særlige opgaver
• Beslutningsdygtighed
• Selve mødets afvikling
• Afgørelsen fra udvalget

9 minutter

9.  Sagens forløb – Ankestyrelsens opgaver

Vi gennemgår de opgaver og forpligtelser som ankestyrelsen har i forbundekse med sagens behandling og forløb: Mødet i ankestyelse, afgørelse, og underetning om afgørelse.

10 minutter

10.  Sagens forløb – efter mødet i Ankestyrelsen

Vi gennemgår proceduren efter mødet i ankestyrelsen og ser på bla.a. ADL § 32 a og ADL § 9, stk. 3, 2. pkt.

7 minutter

11.  Sagens forløb – domstolsprøvelse

I denn elektion gennemgår vi ADL § 11, stk. 3 og RPL kap. 43 b i forbindelse med domstolsprøvelse.

12 minutter

12.  Sagens forløb – efter dom

I denne lektion ser vi på retsvirkningerne efter en dom samt samvær mellem biologiske forældre/familie og det adopterede barn. 

14 minutter

13.  Overgangsbestemmelser samt viden, praksis og links

I denne sidste lektion gennemgår vi § 213 og giver til slut nogle tips og links i forbindelse med sagsarbejdet.

6 minutter

Susse K. Fraaby

Susse K. Fraaby

Advokat (H) hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokat Susse K. Fraaby er én af Danmarks dygtigste advokater, når det drejer sig om retssager om børn. Hun har ført tusindvis af sager om børn ved de danske domstole over hele landet, som repræsentant for både mødre og fædre i forældreansvarssager samt børn og forældre i sager om anbringelse. Susse K. Fraaby har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten, og hun har derfor en særlig indsigt i, hvorledes myndighederne arbejder og tænker. Susse K. Fraaby kan hurtigt og præcist identificere de områder i din sag, der særligt skal fokus på.