Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2021-02-02
Ajour d. 2023-12-21

Uddannelsespålæg for uddannelseshjælpsmodtagere

Varighed ca. en time

Når du arbejder med uddannelseshjælpssager, skal du ved hver opfølgning og ved tilbudsgivning og -opfølgning forholde dig til uddannelsespålægget jævnfør § 30 i Beskæftigelsesloven. Uddannelsespålægget og dets trin danner rammen om indsatsen for uddannelsesparate eller aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere.

På dette kursus lærer du de enkelte dele af uddannelsespålægget grundigt at kende. Vi gennemgår uddannelsespålæggets trin og indhold. Du lærer desuden om uddannelsespålæggets sammenhæng med ”Min plan” og ”Helhedsorienteret plan” samt uddannelsespålæggets betydning i forhold til rådighed.

Kurset har tre overordnende formål:

  • Du får et grundigt kendskab til reglerne om uddannelsespålæg i henhold til Beskæftigelsesindsatslovens § 30
  • Du lærer trinene i uddannelsespålægget grundigt at kende, og hvad indholdet skal være
  • Du bliver klædt på til at omsætte det til korrekt håndtering af uddannelsespålægget i den daglige sagsbehandling

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Introduktion: Uddannelsespålæg til uddannelseshjælpsmodtagere

I denne første lektion ser vi nærmere på, hvem målgruppen er for uddannelsespålægget og hvad uddannelsespålægget betyder for den enkelte unge. Vi ser nærmere på, hvilke hensyn, der skal tages, når fristerne i uddannelsespålægget skal fastsættes. Vi gennemgår kort sammenhængen med kontaktforløbet og ”Min plan”.

17 minutter

2.  Uddannelsespålæggets trin 1 og 2

Vi ser nærmere på lovgrundlaget for uddannelsespålæggets trin 1 og 2 og kommer dernæst ind på hvilken betydning de første trin har for den enkelte unge. Vi berører, hvilke uddannelsestyper, den unge kan vælge, når han eller hun har fået et uddannelsespålæg og hvordan du som sagsbehandler understøtter den unges uddannelsesvalg.

9 minutter

3.  Uddannelsespålæggets trin 3

Først gennemgår vi lovgrundlaget for uddannelsespålæggets trin 3. Derefter gennemgår vi uddannelsespålæggets betydningen for den unge og hvordan indsatserne kan understøtte den unges forberedelse til opstart på uddannelse.

5 minutter

4.  Uddannelsespålæggets trin 4

I denne lektion ser vi på lovgrundlaget for uddannelsespålæggets trin 4 og hvad uddannelsespålægget under dette trin betyder for den unge. Vi kommer dernæst ind på, hvordan den unge understøttes i sin opstart på uddannelse. Afslutningsvis kommer vi ind på den digitale kommunikation mellem jobcenter og uddannelsesinstitution ved den unges uddannelsesopstart og ved risiko for frafald/ophør på uddannelsen.

15 minutter

5.  Indsatser

Vi gennemgår, hvilke indsatser der skal fremgå af uddannelsespålægget. Dvs. vi kommer ind på læse-, skrive- og regnetest, indsatser jf. Beskæftigelsesindsatsloven og andre indsatser. Desuden kommer vi ind på andre oplysninger, der skal fremgå, så som uddannelsesønsker, frister, hvem der har ansvar for hvad, tidspunkter, dato for opfølgning mv.

8 minutter

6.  Uddannelsespålæggets sammenhæng med rådighed

I denne lektion ser vi på betydningen af rådighedsbegrebet i forhold til uddannelsespålægget og hvornår den unge kan sanktioneres i forhold til det afgivne uddannelsespålæg.

4 minutter

7.  Sagsbehandlingsregler

I den afsluttende lektion gennemgår vi baggrunden for, hvorfor et uddannelsespålæg altid skal foreligge og være fuldt opdateret for en ung, der modtager uddannelseshjælp og vi afslutter med at se lidt nærmere på sagsbehandlingsreglerne i forbindelse med uddannelsespålægget.

9 minutter

Linda Nystrup

Linda Nystrup

Konsulent

Linda Nystrup er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har efterfølgende taget en diplomuddannelse i ledelse og projektledelse. Hun er nu selvstændig konsulent hos Nystrup Consult.