Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-12-29

Ungdomskriminalitetsnævnet

Varighed ca. 3 timer

OBS. Dette er en opdatering ifb. med barnets lov 2023

Ungdomskriminalitetsnævnet – kommunens rolle

Kommunen spiller en stor og aktiv rolle i sager, der skal forelægges for Ungdomskriminalitetsnævnet – særligt i forberedelsen af sagen, men også under selve mødet og efter mødet.  

Det er et område, hvor jura og børnesagkundskab skal spille tæt sammen med både det kriminalitetsforebyggende perspektiv og den socialfaglige indsats. 

Som sagsbehandler i en børn og unge-forvaltning med arbejdsopgaver inden for sager, der skal forelægges nævnet er det derfor rigtig vigtigt, at du er klædt godt på.

På kurset arbejder vi med en gennemgang af området med udgangspunkt i en gennemgang af regler og praktiske elementer af sagshåndteringen. 

Kurset har tre overordnende formål:

  • Øge dit kendskab til regelgrundlaget omkring Ungdomskriminalitetsnævnet
  • Øge dit kendskab til praktiske elementer af sagens håndtering, herunder og især kommunens rolle og arbejdsopgaver i sagerne
  • Øge opmærksomheden på områder, hvor der erfaringsmæssigt kan opstå udfordringer i sagens behandling og håndtering
     

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Lovgrundlaget, lovens formål og anvendelsesområde

I denne lektion vil vi gennemgå baggrunden for og det overordnede indhold i Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (herefter LBUK) samt lovens formål og anvendelsesområde
 

22 minutter

2.  Sagens begyndelse

I denne lektion vil vi gennemgå regler og praktik omkring sagens begyndelse, herunder de forskellige aktørers rolle på dette stadie af sagen
 

13 minutter

3.  Forberedelsen af sagen til nævnet

I denne lektion vil vi gennemgå regler og praktik omkring forberedelsen af sagen til nævnet – herunder gennemgår vi den ungefaglige undersøgelse og indstillingen til nævnet
 

23 minutter

4.  Indstillingen til nævnet

I denne lektion gennemgås hvad den ungefaglige undersøgelse skal resultere i, indstillingens inhold, og sager med ret til gratisadvokatbistand

12 minutter

5.  Mødet i Ungdomskriminalitetsnævnet

I denne lektion vil vi gennemgå nævnets sammensætning samt regler og praktik omkring selve mødet i UKN

13 minutter

6.  Mulige beslutninger og afgørelser

I denne lektion vil vi gennemgå de mulige beslutninger og afgørelser, som Ungdomskriminalitetsnævnet kan træffe.

17 minutter

7.  Anbringelse uden for hjemmet

I denne lektion gennemgås elementer i forbedringsforløb samt §14-§18

18 minutter

8.  Fornyet behandling i nævnet

I denne lektion vil vi kort gennemgå de situationer, hvor en sag undergives fornyet behandling i nævnet.
 

18 minutter

9.  Efter mødet i nævnet

I denne lektion vil vi kort gennemgå hvad der sker efter mødet – herunder kommunens tilsynsforpligtelse og ansvar.
 

16 minutter

10.  Virker det?

I denne sidste lektion ser vi på de 6 delevalueringer fra maj 2021 til maj 2023 og til slut nogle tips og tricks i forbindelse med sagsarbejdet.

12 minutter

Susse K. Fraaby

Susse K. Fraaby

Advokat (H) hos Advokatfirmaet Strauss & Garlik

Advokat Susse K. Fraaby er én af Danmarks dygtigste advokater, når det drejer sig om retssager om børn. Hun har ført tusindvis af sager om børn ved de danske domstole over hele landet, som repræsentant for både mødre og fædre i forældreansvarssager samt børn og forældre i sager om anbringelse. Susse K. Fraaby har tidligere været ansat hos Kammeradvokaten, og hun har derfor en særlig indsigt i, hvorledes myndighederne arbejder og tænker. Susse K. Fraaby kan hurtigt og præcist identificere de områder i din sag, der særligt skal fokus på.