Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2023-12-21

Ungestøtte til unge mellem 18 og 23 år

Varighed ca. en time

OBS. Dette kursus er en opdatering ifb. med barnets lov 2023


Kursus i ungestøtte efter barnets lov

Efter barnets lov er det muligt at bevillige ungestøtte til nogle unge mellem 18 – 23 år.

Dette kursus giver dig et overblik over reglerne om ungestøtte i barnets lov. Det giver dig indblik i målgruppen for ungestøtte og hvilke indsatsmuligheder det er muligt at bevillige. Kurset behandler også eksempelvis ungeplaner, opfølgning af indsatsen og ophør af ungestøtte.

Kurset giver dig forståelse for hvordan sagen skifter karakter når en ung fylder 18 år og hvilken betydning det har for sagens behandling.

Kurset giver dig også en forståelse af hvilken kommunen der skal handle og betale i sagen, og hvordan det skal håndteres hvis der opstår uenighed mellem kommuner.  

Kurset er til dig, der arbejder med myndighedssager i kommunen, er leder på området eller arbejder med mellemkommunale forhold. Det er også til dig der er ansat i tilbud til gruppen af unge, der har ret til ungestøtte efter barnets lov

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Lektion 1 Reglerne om Ungestøtte

Lektionen vil give dig et overblik over reglerne om ungestøtte i barnets lov § 113 - § 118

10 minutter

2.  Forskellen på en børnesag og en sag om ungestøtte

Lektionen giver dig en forståelse for den ændring, der skal ske isagsbehandlingen når en ung fylder 18 år

5 minutter

3.  Kriterierne for at bevillige Ungestøtte

I denne lektion vil du blive i stand til at vurdere om en ung er imålgruppen/personkredsen for ungestøtte.

7 minutter

4.  Indsatsmuligheder i sager om ungestøtte

Lektionen vil give dig forståelse for hvilke indsatser der kan iværksættes som ungestøtte, samt give dig forståelse for sammenhængen mellem målgruppe og mulighed for indsats.

10 minutter

5.  Ungeplan

Lektionen vil give dig forståelse for reglerne om hvornår der skal udarbejdes en ungeplan, og indholdet af- og formålet med ungeplanen. Desuden vil du også få en forståelse for hvornår der kan udarbejdes en helhedsorienteret ungeplan.

16 minutter

6.  Opfølgning, varighed og ophør af ungestøtte

Lektionen vil give dig forståelse for hvornår der skal følges op på ungestøtten, hvornår ungestøtten skal ophøre og kravene til sagsbehandlingen ved ophør.

9 minutter

7.  Den unges forsørgelse og egenbetaling

Lektionen vil give dig forståelse for hvordan den unge kan blive forsørget og hvornår den unge skal betale for ungestøtte.

7 minutter

8.  Kommunens pligt til at træffe afgørelse om ungestøtte for anbragte unge og sagens behandling

Lektionen vil give dig forståelse for sagsprocessen i en sag om ungestøtte

7 minutter

9.  Sagsbehandlingsprocessen når en ung får ny handlekommune ved det fyldte 18 år

Lektionen vil give dig forståelse for behandlingen af en sag når den unge skifter handlekommune ved det fyldte 18 år.

9 minutter

10.  Bevilling og genoptagelse af ungestøtte efter det fyldte 18 år

Lektionen vil give dig forståelse for hvornår og hvordan en sag om bevilling og genoptagelse af ungestøtte efter det fyldte 18 år skal behandles.

9 minutter

Pernille Dalmar

Pernille Dalmar

Konsulent

Pernille er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. og hun har mange års erfaring som underviser, bl.a. som lektor ved UC SYD. Hun er nu selvstændig konsulent, ekstern lektor ved SDU og juridisk konsulent i Esbjerg Kommune.