Denne video er en forsmag på kurset. Start kurset for at se alle lektioner og hente kursusmaterialet.

Om kurset

Udgivet d. 2022-01-26

Visitation til førtidspension

Varighed ca. 2 timer

Om kurset
Kurset handler om processen i sager om førtidspension og seniorpension fra overvejelse om påbegyndelse frem til afgørelsen. Vi gennemgår personkredsen, sagsforløbet i de typiske sager og undtagelserne i de sager, hvor borgeren selv søger på det foreliggende, eller sagen er helt oplagt.


Kurset har 4 overordnende formål:
Du får et grundigt kendskab til regler og praksis om personkreds og sagsforløb
Du bliver skarpere, når det gælder snitfladen til fleksjob og ressourceforløb
Du bliver klædt på til at vejlede borgere om førtidspension og seniorpension
Du bliver bedre til at skelne mellem almindelige og oplagte sager


Målgruppe
Målgruppen for kurset er først og fremmest alle kommunale medarbejdere, der arbejder med sager om førtidspension. Det gælder sagsbehandlere, deltagere i rehabiliteringsteams og medlemmer af pensionsudvalg. 
 

Målgruppe

Kurset henvender sig til sagsbehandlere, faglige koordinatorer, administrative medarbejdere og andre i kommunen med interesse i emnet. Kurserne kan dog være yderst relevante og egnede for virksomhedsejere, administrative medarbejdere eller andre med særlig interesse indenfor området.

Lektioner

1.  Personkredsen for førtidspension

I denne lektion stiller vi skarpt på personkredsen. De almindelige betingelser og selvfølgelig kriteriet om en varig nedsættelse af arbejdsevnen. I den forbindelse ser vi også nærmere på snitfladen til fleksjob og ressourceforløb. Eksempler undervejs gør det konkret og levende. 

25 minutter

2.  Proceduren i den almindelige sag

Det typiske sagsforløb er i de tilfælde, hvor jobcentret indstiller til påbegyndelse af sag om førtidspension. I denne lektion gennemgår vi proceduren. Vi sætter bl.a. fokus på helhedsvurderingen og kriterierne for påbegyndelse og afgørelse. Til sidst genbesøger vi et eksempel fra første lektion.

20 minutter

3.  Ansøgninger på det foreliggende og oplagte sager

Til forskel fra det typiske sagsforløb gælder der andre regler, når borgeren ansøger om førtidspension på det foreliggende grundlag, eller sagen står til et oplagt afslag eller en oplagt tilkendelse. Vi gennemgår procedurerne, hvor det som udgangspunkt er muligt at gennemføre en enklere og hurtigere sagsbehandling. Hvornår er der så tale om oplagte sager? Det skal et eksempel hjælpe os med at afklare.

19 minutter

4.  Seniorpension

Denne sidste lektion er helliget seniorpension. Myndighedsopgaven ligger godt nok i Seniorpensionsenheden, men kommunerne har ofte en vigtig opgave med at bistå til sagens oplysning. Desuden har kommunerne en pligt til at vejlede borgerne om ordningen, herunder også borgere i fleksjob. Til sidst kan vi også sætte flueben ved forskellene mellem førtidspension og seniorpension.

27 minutter

Peter Wigo Dyrbye

Peter Wigo Dyrbye

Fagspecialist

Peter Wigo Dyrbye er fagspecialist på beskæftigelsesområdet hos it-leverandøren Schultz. Han er uddannet socialrådgiver og har siden læst en række juridiske fag på kandidatniveau på Københavns Universitet.