Egil Husum

Egil Husum er specialist i persondata- og forvaltningsret og rådgiver offentlige myndigheder og private om spørgsmål vedrørende databeskyttelse. Rådgivningen omfatter bl.a. compliance, overvejelser i forbindelse med indførelse af ny teknologi og løsninger og kontakt til Datatilsynet vedrørende konkrete sager m.v. Egil er certificeret it-advokat, og han har skrevet en række artikler til danske og internationale medier om databeskyttelse.