Louise Heilberg

Louise Heilberg er specialist inden for vejlovgivning, hvor hun blandt andet var hovedskribent på vejlov fra 2014 og har skrevet den kommenterede vejlov. Hun er pt. i gang med at skrive den kommenterede privatvejslov. Louise beskæftiger sig generelt med infrastruktur, herunder særligt ledninger og veje, byudvikling, finansieringsformer, ladestandere og nye transportformer. Hun arbejder med de juridiske udfordringer inden for planlægning, anlæg og drift af veje, VVM og aftaler på infrastrukturområdet, men også med de mere klassiske forvaltningsretlige problemstillinger som fx aktindsigter, gebyrer mv. Louise repræsenter primært den offentlige sektor, herunder offentlige virksomheder. Louise underviser jævnligt, særligt i emner relateret til veje og ledninger.