Charlotte Lyk

Charlotte Lyk er uddannet socialrådgiver i 1998 har siden arbejdet med myndighedsopgaver inden for forskellige lovområder. Charlotte har siden 2014 arbejdet som faglig koordinator i Odense kommune. Som faglig koordinator arbejder Charlotte på at sikre det faglige niveau inden for de relevante lovområder - herunder aktivloven, at motivere og udvikle kollegaer fagligt og personligt i forhold til opgave løsningen, at deltage i tværfaglige samarbejde omkring socialt udsatte borger, samt at undervise kollegaer og samarbejdspartner i lovgivning og god forvaltningspraksis og implementere nyt.