Peter Gasbjerg

Indehaver af Konsulenthuset Gasbjerg, uddannet Cand.jur med 8 års erfaring fra kommunal forvaltning samt 15 års erfaring fra faglig organisation og a-kasse.

Kurser

Indsatsen under ressourceforløb

Det centrale formål med jobcentrets indsats under ressourceforløb er at understøtte den overordnede målsætning om at udvikle borgerens arbejdsevne og bringe vedkommende tættere på arbejdsmarkedet. Fælles for ressourceforløbsborgere er, at de har komplekse problemer, og at vejen til ordinær beskæftigelse går over en længevarende, tværfaglig indsats.  Formålet med dette kursus er at give dig som sagsbehandler en generel viden om de forskellige muligheder for indsats efter henholdsvis beskæftig...

Peter Gasbjerg

Indsatsen for ledige fleksjobbere

Det centrale formål med jobcentrets indsats for ledige fleksjobvisiterede er – ikke overraskende – at finde et fleksjob. For nogle ledige fleksjobbere er vejen efter visitation ligetil, for andre er den lidt længere og kræver måske også, at andre tilbud og indsatser tages i brug.  Formålet med dette kursus er at give dig som sagsbehandler en generel viden om de forskellige muligheder, rettigheder og pligter, der gælder for ledige fleksjobbere.  Kurset indledes med en generel introduktio...

Peter Gasbjerg

Visitation til fleksjob

Jobcentret arbejder med flere forskellige målgrupper, der alle har det til fælles, at de befinder sig ”længere væk” fra arbejdsmarkedet. En væsentlig opgave for jobcentret er derfor at kunne skelne mellem og foretage korrekt visitation til de forskellige ordninger, herunder fleksjob.  Fleksjobvisitation er karakteriseret ved, at personens arbejdsevne er varigt og væsentligt nedsat i en sådan grad, at muligheder for selvforsørgelse på normale vilkår ikke er til stede.  Formålet med dette...

Peter Gasbjerg

Rehabiliteringsteamets opgaver

Peter Gasbjerg

Den virksomhedsrettede indsats (virksomheds konsulenter)

Peter Gasbjerg

Visitation til ressourceforløb

Jobcentret arbejder med flere forskellige målgrupper, der alle har det til fælles, at de befinder sig ”længere væk” fra arbejdsmarkedet. En væsentlig opgave for jobcentret er derfor at kunne skelne mellem og foretage korrekt visitation til de forskellige ordninger, herunder ressourceforløb.  Visitation til ressourceforløb er karakteriseret ved, at personen har komplekse problemer udover ledighed, der kræver en helhedsorienteret, tværfaglig indsats af en vis varighed med henblik på udviklin...

Peter Gasbjerg